Nieuws - 1 januari 1970

Studenten lenen half miljard

Studenten lenen half miljard

Studenten lenen half miljard


Studenten in het mbo, hbo en wo hebben zich vorig jaar voor in totaal 480
miljoen euro in de studieschulden gestoken. Vijf jaar geleden was dat nog
250 miljoen
Het aantal studenten dat recht heeft op een rentedragende lening is
gestegen van 320.000 in 1998 tot 360.000 in 2002. Dat blijkt uit cijfers
van het ministerie van Onderwijs. Bij de berekening zijn de leningen in de
vorm van een prestatiebeurs niet meegeteld. Want die verandert in een gift
als de student genoeg studiepunten heeft gehaald.
De studentenbonden LSVb en ISO wijzen er al jaren op dat studenten steeds
meer moeten lenen om rond te kunnen komen. Het zogeheten 'normbudget' - het
bedrag dat het ministerie van Onderwijs maximaal aan studiefinanciering
geeft - is sinds 1997 met 18 procent gestegen. Dit vanwege de hogere
kosten van levensonderhoud en studiekosten. De basisbeurs ging in die
periode maar negen procent omhoog. Daarmee komen dus steeds minder
studenten uit de voeten - zelfs niet met ouderlijke bijdrage en/of een
bijbaan. | HOP