Nieuws - 31 januari 2002

Studenten landschapsarchitectuur winnen Eo Wijers Prijs

Studenten landschapsarchitectuur winnen Eo Wijers Prijs

Met het plan Livin' on the Edge hebben de Wageningse studenten landschapsarchitectuur Eric Jan Pleijsters en Cees van der Vreeken de eerste prijs gewonnen in de ontwerpprijsvraag die de Eo Wijers Stichting in 2001 uitschreef. Ze wonnen gezamenlijk een bedrag van veertienduizend euro.

De jury roemde het volgens hen 'overdonderend' gepresenteerde plan van Pleijsters en Van der Vreeken als 'een letterlijke zoektocht naar de grenzen in het regionaal ontwerp en de mogelijkheden die met succes te overschrijden'. Het is de zesde Eo Wijers Prijs die de Eo Wijers Stichting sinds 1985 uitlooft aan ontwerpers die zich op een bovenlokaal schaalniveau begeven.

Dit jaar betrof de prijsvraag een ontwerp voor de verkeerscorridor tussen Utrecht en Oberhausen. Pleijsters en Van der Vreeken kozen ervoor om het verkeer en het omringende land van elkaar te scheiden in een lintvormige stad langs de grote wegen en weids landschap met plek voor landelijk wonen aan de randen, vandaar livin' on the edge.

Volgens Pleijsters was de jury vooral te spreken over het realisme van het ontwerp. "Je ziet vaak ontwerpen met holle termen en holle plaatjes. Wij hebben ervoor gekozen een voorstelbaar beeld te ontwerpen. De jury vond zelfs dat Nederland zich in die richting ontwikkelt." | M.W.