Nieuws - 1 januari 1970

Studenten kunnen beurs flexibel opnemen

Studenten kunnen beurs flexibel opnemen

Studenten kunnen beurs flexibel opnemen

Studenten bepalen in de toekomst zelf wanneer ze hun studiefinanciering gebruiken. Ze krijgen, net als nu, recht op vier jaar basisbeurs. Maar het opnemen daarvan mogen ze uitsmeren over tien jaar. Het kabinet is vorige week akkoord gegaan met deze plannen van Hermans. Hij wil ze in het studiejaar 2000/2001 uitvoeren

Op vrijdag 5 februari maakte onderwijsminister Loek Hermans bekend dat studenten tien jaar voor hun studie krijgen en dat wie er langer over doet, zijn beurs moet terugbetalen. Verder krijgen studenten tot hun dertigste, nu is dat tot hun 27ste, recht op een beurs en een lening. Ook worden kinderen van minder daadkrachtige ouders milder gestraft als ze te weinig studiepunten halen. Nu moeten ze de basisbeurs en de aanvullende beurs terugbetalen. Straks behouden ze de aanvullende beurs. Tenslotte kunnen ze hun maandelijkse toelage aanvullen met een extra lening van honderd gulden

De tempobeursstudenten profiteren van de leeftijdsgrens. Zij verliezen hun recht op studiefinanciering op hun dertigste in plaats van de huidige 27 jaar. Voor studenten met een prestatiebeurs veranderen nog twee zaken. Ze moeten niet meer binnen zes, maar binnen tien jaar afstuderen om te vermijden dat ze tegen een studieschuld aanlopen en ze moeten straks niet in vier, maar in tien jaar hun diploma halen om te voorkomen dat ze de beurs van hun eerste jaar moeten terugbetalen

Studenten die begin september beginnen, vallen onder de prestatiebeurs. Vanaf hun tweede jaar betalen zij echter niet alleen de basisbeurs terug als ze te traag studeren, maar ook de kosten van de OV-kaart

De studenten die in 2000 of later beginnen, krijgen te maken met een prestatiebeurs. Zij krijgen vier jaar basisbeurs, desgewenst uitgesmeerd over tien jaar. Trage studenten van deze lichting moeten vanaf hun eerste jaar ook hun OV-kaart terugbetalen

Twee grote bezwaren van de prestatiebeurs heeft Hermans niet kunnen wegnemen. Allereerst staat er nog steeds een straf op afhaken zonder diploma. Wie dat doet, moet zijn beurs terugbetalen. Daarnaast duurt het nog steeds lang, namelijk tot ze hun bul hebben, voordat studenten weten of ze hun beurs mogen houden

Desondanks is de Landelijke Studenten Vakbond tevreden. Bestuurslid Marlous Veldt: We zijn opgelucht. Maar uiteindelijk moet er toch een ander stelsel komen. De bond vindt namelijk dat de basisbeurs met 165 gulden moet toenemen in plaats van de voorgenomen honderd gulden en niet als een lening, want daar zijn studenten bang voor.