Nieuws - 1 januari 1970

Studenten krijgen meer tijd voor studie

Studenten krijgen meer tijd voor studie

Studenten krijgen meer tijd voor studie
Nieuw studiefinancieringsplan Hermans

Studenten krijgen straks meer tijd voor hun studie. Wie langer dan tien jaar doet over het halen van een diploma, moet zijn beurs terugbetalen. Nu is die termijn nog zes jaar


Dit plan van onderwijsminister Loek Hermans staat in een uitgelekte notitie die het kabinet begin februari gaat bespreken. Daarmee wil de minister de studiefinanciering flexibeler maken. Zo'n flexibel beurzenstelsel was in het regeerakkoord beloofd. De Tweede Kamer is enthousiast over het plan

Hermans laat het bestaande stelsel van de prestatiebeurs grotendeels intact. Dat betekent dat studenten ook in de toekomst vier jaar beurs krijgen. Die hoeven ze niet terug te betalen als ze hard genoeg studeren. In het eerste jaar moeten ze minstens 21 studiepunten halen. Daarnaast moeten ze op dit moment nog binnen zes jaar afstuderen. Die laatste eis gaat Hermans versoepelen. Hij wil de zogeheten diplomatermijn verlengen van zes naar tien jaar. Daardoor kunnen studenten die dat willen hun studie zonder bezwaar een tijdje onderbreken, bijvoorbeeld om te gaan werken

Hermans wil ook de leeftijdsgrens aanpassen. Nu verliest een student die 27 jaar wordt zijn recht op een beurs. Als Hermans zijn zin krijgt, komt die grens op dertig jaar te liggen

Ten slotte wil de minister studenten die hun eerste jaar verprutst hebben meer kans geven dat goed te maken. Wie minder dan 21 punten haalt, kan volgens de bestaande regels voorkomen dat hij een jaar beurs moet terugbetalen door alsnog in vier jaar een diploma te halen. Ook die termijn wil Hermans verlengen tot tien

Ook aan duale studenten, die werken en leren combineren, besteedt Hermans aandacht. De beursregels voor deze studenten zijn nu zo ingewikkeld dat het ministerie dit najaar een brief van zes bladzijden nodig had om ze aan universiteiten en hogescholen uit te leggen. Hermans wil het simpeler maken door studenten recht te geven op beurs en OV-studentenkaart, ook in de perioden dat ze werken en salaris krijgen. Die perioden gaan dan wel af van de vier jaar dat ze een beurs krijgen

Hermans wil de nieuwe regels in het studiejaar 2000/2001 laten ingaan. Hoeveel dat kost en waar het geld vandaan moet komen, is nog niet duidelijk. Vast staat dat het om vele miljoenen gaat. Oud-minister Ritzen heeft het vorige kabinet een jaar geleden voorgerekend dat het verlengen van de diplomatermijn met oon jaar al twintig miljoen gulden kost

Uit de regeringsfracties in de Tweede Kamer komen instemmende geluiden. De VVD wil nog niet reageren, maar D66-woordvoerder Bakker zegt zeer enthousiast te zijn en PvdA'er Rehwinkel spreekt van een zeer verdienstelijke poging het stelsel te flexibiliseren. Beiden hebben wel vraagtekens bij de nieuwe leeftijdsgrens. Oppositiepartij GroenLinks ziet winst ten opzichte van de bestaande regels

LUW-hoofd Studentenzaken mr Hans Bosman noemt de plannen van Hermans next best. Liever zou hij gezien hebben dat de prestatiebeurs helemaal wordt afgeschaft. Maar dat is financieel niet haalbaar voor de minister. Hermans maakt het systeem wel werkbaarder voor de studenten. Studenten die niet achter elkaar door willen studeren, krijgen nu de ruimte om er een jaartje tussenuit te gaan. /K.V