Nieuws - 14 maart 2011

Studenten krijgen geen genade

Het kabinet bezuinigt nog harder op studenten en wil ook het recht op de ov-studentenkaart inperken. Dit blijkt uit plannen die de Tweede Kamer vandaag heeft ontvangen.

hete_soep.jpg
In grote lijnen waren de plannen van staatsecretaris Zijlstra al bekend, maar nu blijkt dat de soep nog net zo heet is als toen hij werd opgediend. Zoniet heter. De belangrijkste punten op een rij:
 - Studenten met weigerachtige of onvindbare ouders verliezen hun aanvullende beurs.
 - Studenten verliezen hun basisbeurs in de masterfase, maar behouden hun aanvullende beurs.
 - In het eerste uitloopjaar mogen ze nog gebruik maken van de studenten-ov-jaarkaart, maar daarna is dat recht voorbij. Deze maatregelen moeten per 1 september 2012 ingaan.
 - Als ze een masteropleiding volgen, mogen studenten ook in hun tweede vertragingsjaar het lage collegegeldtarief betalen. Tot en met het derde vertragingsjaar mogen ze hun beurs en collegegeld lenen. Daarna houdt het op. Ze moeten dan zorgen dat ze binnen tien jaar hun diploma hebben, anders moeten ze hun prestatiebeurs terugbetalen.
 - De terugbetaaltermijn wordt verlengd van vijftien naar twintig jaar. Daardoor duurt het langer voordat armlastige ex-studenten hun studieschuld kwijtgescholden krijgen. Wel zorgt het voor lagere maandlasten voor afbetalers, hoewel die langer blijven betalen en ook de som aan rente hoger zien oplopen. Overigens kunnen ze ervoor kiezen sneller af te lossen.
 - De bijverdiengrens blijft in deze plannen bestaan. Studenten zullen dus ook in de toekomst hun recht op studiefinanciering verliezen als hun neveninkomsten te hoog zijn.
 - Het kabinet wil bovendien fiscale maatregelen treffen om te voorkomen dat studenten of hun ouders via belastingaftrek de extra kosten op de fiscus verhalen.
 'Studeren heel duur'
 De bonden hebben stevige kritiek op de vorm van de plannen. Het kabinet is slordig, vinden ze.'Er zijn straks studenten die met alle maatregelen tegelijk te maken krijgen',  zegt Guy Hendricks van het Interstedelijk Studenten Overleg. 'Die worden op een erg harde manier financieel geraakt: door de langstudeermaatregel, het sociale leenstelsel en het verlies van de ov-kaart. Dan wordt studeren heel duur.'
Bovendien krijgen ze er niets voor terug. 'Mensen die nu worden gekort, merken er niets van dat het kabinet de bezuinigingen over een paar jaar weer in het onderwijs wil investeren', merkt Hendricks op.
Onrechtvaardig
'Het is zo slordig allemaal', vult Sander Breur van de Landelijke Studenten Vakbond aan. 'Het kabinet volgt niet eens zijn eigen argumentatie. In de langstudeermaatregel worden de bachelor en master los van elkaar bekeken: je mag in beide opleidingen een jaar uitlopen. Maar voor de ov-jaarkaart worden ze plotseling op één hoop gegooid en mag je in totaal nog maar één jaar uitlopen.'
Breur vindt het ook onrechtvaardig dat studenten geen aanvullende beurs meer krijgen, als ze ernstig gebrouilleerd zijn met hun ouders. 'Je bent blijkbaar zelf verantwoordelijk voor hoe je ouders je behandelen. Dat kan gewoon niet.'
'Studeren krijgt weer prioriteit'
'Het kabinet acht deze maatregelen verantwoord", aldus de notitie. 'Studeren is een goede investering in jezelf en de toegankelijkheid van het onderwijs blijft gewaarborgd door het sociaal leenstelsel.'
Studenten zullen mede door het sociaal leenstelsel bewuster gaan nadenken over nevenactiviteiten, bijverdiensten en eventuele studievertraging die ze daardoor kunnen oplopen, voorspelt het kabinet. 'Studeren krijgt weer de hoogste prioriteit.'