Nieuws - 24 juni 2016

Studenten klagen over gezondheidszorg

tekst:
Carina Nieuwenweg

Studenten zijn niet erg tevreden over de gezondheidszorg in Wageningen. Ze weten bovendien vaak niet waar ze terechtkunnen met hun klachten daarover. Dat blijkt uit een enquête van studentenraadspartij S&I (Sustainability & Internationalization) onder 122 studenten.

De klachten van studenten gaan voornamelijk over het gevoel niet serieus genomen te worden door de huisarts. Verder wordt genoemd dat ziekenhuis de Gelderse Vallei internationale studenten soms onterecht vraagt om contant een hoog bedrag te betalen. Ten slotte zorgen Nederlandstalige websites van zorginstellingen voor onduidelijkheid.

Yufei Wang en Anne Walther, studentenraadsleden voor S&I, vinden de uitkomst van hun enquête niet verrassend. Ze merkten al eerder dat veel studenten niet weten hoe de gezondheidszorg hier geregeld is. ‘Studenten zijn duurder voor huisartsenpraktijken, omdat de continue doorstroom hogere administratiekosten met zich meebrengt. Daarom betaalt de universiteit een deel van die kosten bij huisartsenpraktijk Van der Duin-Van Dinther, die zich speciaal op studenten richt en gevestigd is op de campus. Dit geeft sommige studenten de indruk dat ze geen andere keus hebben dan naar deze praktijk te gaan. Maar dat is niet waar. Je bent in Nederland vrij om je huisarts te kiezen en praktijken mogen je wettelijk gezien niet weigeren.’ Toch krijgt Walther ook regelmatig te horen dat studenten worden geweigerd, omdat praktijken vol zouden zitten.

Wageningen Universiteit neemt de klachten ter harte. Het Student Service Centre zal bekijken of de informatie op de website wel duidelijk genoeg is. Daarnaast heeft het centrum op maandag 27 juni samen met Wang en Walther een gesprek gevoerd met huisartsenpraktijk Van der Duin en Van Dinther. Afgesproken is dat de huisartsenpraktijk op haar eigen website de informatie gaat aanpassen, zodanig dat studenten kunnen zien waar ze eventuele klachten kwijt kunnen. Ook gaat de Studentenraad een jaarlijks evaluatiegesprek houden met de huisartsen. Studenten die de enquête hebben ingevuld, krijgen binnenkort een mail van S&I, zodra Van der Duin en Van Dinther de website hebben aangepast.