Nieuws - 27 augustus 2014

Studenten kiezen vaker particuliere woonruimte

tekst:
Rob Goossens

Studenten willen nog steeds graag op kamers ondanks de invoering van het sociaal leenstelsel. Dit blijkt uit een mini-enquête die Resource hield op de intromarkt tijdens de AID.

Twee weken geleden liet Idealis nog weten dat er minder inschrijvingen voor kamers waren, terwijl er méér studenten in Wageningen gaan studeren. De kamerverhuurder schreef dat toe aan onzekerheid over het leenstelsel, dat volgend jaar ingaat. Idealis vermoedt dat veel studenten nog een jaar thuis blijven wonen.

Van die veronderstelling was in de enquête echter weinig terug te vinden. Slechts 3 procent van de ruim honderd ondervraagden gaf aan dat het leenstelsel enige invloed heeft gehad op de beslissing om niet op kamers te gaan. Verreweg het grootste deel, 91 procent, wil echter wel degelijk op kamers. Van hen is een derde deel, 31 procentpunt, nog actief op zoek. De andere 60 procentpunt heeft per 1 september wel woonruimte. Opmerkelijk is wel dat maar liefst een derde daarvan een kamer in onderhuur heeft en dus vroeg of laat op zoek zal moeten naar iets anders.

Malaise

Dat Idealis dit jaar minder inschrijvingen te verwerken kreeg lijkt een andere oorzaak te hebben, namelijk de sterke opkomst van de particuliere sector. Hoewel er geen centrale registratie is van particulier verhuurde kamers, meldt Kamernet.nl een forse stijging (12 procent) van het landelijke aanbod. De stijging zou vooral te maken hebben met de malaise in de vastgoedsector. Zowel in de particuliere als zakelijke sector (kantoren) hebben veel eigenaren er de afgelopen jaren voor gekozen om hun onverkoopbare panden in de verhuur te doen.

In de enquête lijkt die trend terug te vinden. Bijna de helft van degenen die een kamer hebben (inclusief onderhuurders) is terecht gekomen in de particuliere sector. Het grootste deel daarvan woont in een zelfstandig studentenhuis, de anderen kozen voor een hospita of minder vaak voorkomende woonvormen, zoals een woonstudio. Ook in enkele korte interviews die we met eerstejaars hadden (zie pagina 22) noemden de kamerzoekers de naam Kamernet meestal in één adem met die van Idealis. Daarmee lijkt de particuliere sector een belangrijke speler te zijn geworden op de kamermarkt. Of dat zo blijft wanneer de vastgoedmarkt weer aantrekt, zal nog moeten blijken.