Nieuws - 1 januari 1970

Studenten kiezen docent van het jaar

Studenten kiezen docent van het jaar

Studenten kiezen docent van het jaar


Om goed onderwijs te stimuleren en excellente onderwijzers te belonen voor
hun inzet reikt het Wageningen Universiteits Fonds met ingang van 2004
jaarlijks de Leermeesterprijs uit.
Studenten gaan een belangrijke rol spelen bij de keuze van de ‘docent van
het jaar’.
Op basis van de evaluatie-enquêtes die studenten na afloop van een vak
invullen stelt het universiteitsfonds een lijst op van de 25 beste
leerstoelgroepen. Deze leerstoelgroepen maken een lijst met namen van
docenten waarop studenten vanaf half oktober hun favorieten kunnen kiezen.
Helemaal democratisch is de keuze niet. Een jury, bestaande uit leden van
de studentenraad en studenten uit de vier onderwijsinstituten, kiest uit
het lijstje van de vijf docenten met de meeste stemmen naar eigen inzicht
de Leermeester van het jaar. Volgens Rob van Heusden van het
universiteitsfonds heeft de jury uiteindelijk de doorslaggevende stem omdat
studenten wellicht de neiging hebben eerder de meest populaire dan de meest
bekwame docent te kiezen. Belangrijke taken van docenten waar studenten in
de collegezaal weinig zicht op hebben wegen voor de jury ook mee.
De prijsuitreiking vindt plaats in januari tijdens de nieuwjaarsborrel voor
studenten. De verkozen docent ontvangt een oorkonde, het juryrapport en een
replica van het beeldje ‘De Leermeester van Jan Praet’, waarvan het
origineel voor de Leeuwenborgh staat |
L.M.