Nieuws - 21 juni 2012

Studenten halen steeds sneller hun bachelor

Spectaculaire stijging van rendementscijfers in de bachelorfase. Inspanningen overheid en universiteit lijken succesvol.

Universitaire studenten in Wageningen weten steeds sneller hun bachelor te voltooien. De afgelopen twee jaar steeg het rendement met dertig procent. Van de groep studenten die in 2007 begonnen, haalde maar liefst 62 procent het bachelordiploma binnen vier jaar (voor een bachelor staat drie jaar). Bij de studenten die in 2005 begonnen was dat nog maar 48 procent. Dit blijkt uit het jaarverslag van Wageningen UR over 2011, dat afgelopen week op intranet verscheen.
Sanne Mirck van de studentenraad vermoedt dat studenten tegenwoordig met een andere insteek aan hun studie beginnen. 'Nominaal studeren is de norm. Het halen van vakken heeft prioriteit. Ik vermoed dat dit het gevolg is van de landelijke maatregelen.'
Overheid en universiteiten proberen al jaren het studierendement te verhogen. Zo heeft staatssecretaris Halbe Zijlstra een langstudeerboete ingevoerd. Wie meer dan een jaar vertraging oploopt, moet jaarlijks drieduizend euro extra aan collegegeld betalen. Ook wacht studenten een harde knip, ze mogen pas aan een master beginnen als ze hun bachelor hebben afgemaakt. Die maatregel wordt pas in 2013 ingevoerd, maar volgens onderwijsdirecteur Pim Brascamp raden studieadviseurs studenten wel alvast aan om eerst hun bachelor af te maken. 'Tot een paar jaar geleden was het advies precies omgekeerd: begin maar alvast met mastervakken.'
Studieadvies
Daarnaast begeleidt de Wageningse universiteit studenten intensiever dan voorheen. Eerstejaars krijgen hulp met het maken van een planning en ze krijgen een studieadvies. Net als bij VHL overweegt de universiteit om een negatief advies bindend te maken,  een gevolg van de afspraak met het ministerie van onderwijs om het rendement nog verder omhoog te brengen. Van de studenten die het afgelopen jaar begonnen, moet zelfs 75 procent hun bachelor in vier jaar halen. Trage studenten krijgen daartoe verplicht een training in studievaardigheden. Ook krijgen eerstejaars meer contacturen en tussentijdse toetsen.
Het jaarverslag laat ook zien dat het rendement van VHL-studenten ongeveer gelijk blijft. Bij de hogeschool wordt dit uitgedrukt in gemiddelde studieduur. De studenten op de vestigingen Velp en Wageningen ronden hun studie nog steeds in gemiddeld 4,5 jaar af. In Leeuwarden steeg die duur van 4,5 naar 4,6 jaar. Het aantal uitvallers in Leeuwarden is fors gestegen, van 187 in 2009 naar 275 vorig jaar.
Het rendement van masterstudenten was al hoog, negen van de tien behalen binnen drie jaar het diploma. Dat komt door het grote aandeel internationale studenten, bijna de helft, voor wie studeren relatief duur is.