Nieuws - 2 maart 1995

Studenten enthousiast over proef met Internet

Studenten enthousiast over proef met Internet

Als Trudie Jansen, vierdejaars Levensmiddelentechnologie, een beurs krijgt voor een jaar studie in de Verenigde Staten, heeft ze dat mede te danken aan Internet. Om gerichter te kunnen solliciteren zocht Trudie op het wereldwijde netwerk van computers naar informatie over de Carnegie Mellon University.


Met de informatie die deze universiteit op Internet over zichzelf verschafte was ze nog niet echt tevreden. Geen nood. Ze vond wel een lijst met namen van studenten, keurig ingedeeld naar graduate en undergraduate, deeltijd en voltijd en voorzien van pasfoto.

Trudie stuurde een e-mail naar enkele studenten op de lijst. Ze kreeg niet alleen mailtjes terug, maar de Amerikaanse studenten stuurden ook de gewenste informatie op. Per brief, door Internetters wat meewarig als snail-mail, slakkepost, getypeerd. De studente wacht nu met spanning op een uitnodiging voor gesprek.

Trudie is een van de dertig studenten op de Haarweg die bij wijze van proef is aangesloten op het computernetwerk van de LU. Samen met haar eveneens aangesloten huisgenoot Sander Goudswaard vertelt Trudie op zaterdagmorgen enthousiast over de mogelijkheden van het netwerk. Vooral Sander is fanatiek. Hij heeft net het programma I-phone aangeschaft en kan nu ook praten via Internet.

Peep, peep. Het gesprek is nog maar net begonnen of iemand zoekt contact via I-phone. Sander neemt op. Tony uit Australie meldt zich. Sander en Tony wisselen wat algemeenheden uit over het weer. De kwaliteit van het geluid is verre van optimaal, maar voldoende om een gesprek te voeren. Sander vertelt dat er een journalist meeluistert. Tony moet lachen. Zojuist sprak hij nog met een Engelsman en daar was ook al een journalist aanwezig. Vergenoegd klinkt het: I'm not doing badly at the moment."

I-phone vereist een redelijk snelle computer met geluidskaart en microfoon, en een vijftig dollar kostend programma. Maar na die eenmalige investering kan de gebruiker gratis of tegen lokaal telefoontarief, afhankelijk van de aansluiting, bellen met de andere kant van de aardbol.

Stage

I-phone gebruikers kunnen een onderwerp naar keuze aanklikken en vervolgens contact zoeken met personen die hun naam bij dat onderwerp hebben gezet. Sander heeft zijn elektronische adres achtergelaten bij meerdere topics. Niet zonder succes, zo blijkt. Kort na Tony uit Australie belt Tom uit de Verenigde Staten. Hello there, how are you tonight."

Snel een stage regelen op Hawaii of zoeken in Agralin, zijn zo wat mogelijkheden die de studenten op hun kamer hebben. Later naar de bibliotheek fietsen is lang niet altijd nodig. Vaak hoef je je luie stoel helemaal niet meer uit", weten Sander en Trudie. Veel boeken staan op Internet."

Het gebruik van Internet slokt tijd. Achter de computer vliegen de uren voorbij", aldus het tweetal. Met de tijd die je moet investeren voor je met Internet overweg kunt, valt het daarentegen wel weer mee. Als je door hebt hoe het IRC-programma werkt waarmee je internationaal kunt chatten, wordt het helemaal makkelijk. Dan krijg je voortdurend tips van anderen. Je hoeft het dus niet allemaal zelf uit te vinden."

Sander, vierdejaars Diedenoort, was een van de vijf studenten die begin september al werd aangesloten. Hij liep stage bij de afdeling Informatisering en Datacommunicatie (I&D) en werkte een groot deel van de tijd op zijn Haarwegkamer.

Trudie is pas in november bij het project betrokken, toen de projectgroep werd uitgebreid. Ook zij benut de aansluiting voor thuiswerk. Ik doe een afstudeervak bij Proceskunde, daar hebben ze veel te weinig computers voor studenten. Dus als ik resultaten wilde verwerken, deed ik dat thuis." Die kon ze vervolgens wel laten afdrukken op de laserprinter in het Biotechnion. Ideaal, als ik de berg op fietste, lag mijn print al klaar."

Betalen

De proef om studenten toegang te geven tot het netwerk is bijna afgelopen. Officieel stopt het project 1 maart. Wie aangesloten wil blijven, moet dan gaan betalen. Dat kost waarschijnlijk 25 gulden per maand. Trudie en Sander schatten dat veel studenten van deze mogelijkheid gebruik zullen maken.

Het is de bedoeling de studentenflats in fasen aan te sluiten op het netwerk. Aankomende eerstejaars krijgen in ieder geval een eigen netwerkaccount. Dan kunnen ze op de LU Internet raadplegen. Belangstellenden kunnen nu al terecht bij een computer in de hal van het Computechnion.

Sinds Erik van Ravenstein is aangesloten op het netwerk, komen bijna dagelijks medestudenten langs om een mail te versturen naar vrienden op stage in een ver land, voor informatie over een scriptie of gewoon uit nieuwsgierigheid. De achtstejaars Moleculaire wetenschappen schat wekelijks vijftien a twintig uur achter de computer door te brengen. Hoe fanatiek Erik ook is, hij ziet ook de nadelen van Internet. Er is zoveel informatie, vaak weet je niet waar je moet beginnen met zoeken."

Is Internet nuttig of vooral leuk? Erik aarzelt een moment. Ik denk nuttig. Je hebt een schat aan informatie tot je beschikking om in rond te kijken. Je raakt dus sowieso breder geinformeerd. Grappig is dat iedereen Internet weer anders gebruikt. Zelf ben ik bijvoorbeeld niet zo'n chatter. Dennis mailt zich helemaal gek. Iedereen is een postkantoor geworden voor vrienden en kennissen, maar ook voor zichzelf. Want als je een mail krijgt, stuur je er meteen een terug."