Nieuws - 21 mei 2013

Studenten en rector oneens over avondtentamens

De studentenraad en rector magnificus Martin Kropff zijn vorige week in aanvaring gekomen over de nieuwe Onderwijs- en Examenregeling (OER). De raad wil vooralsnog geen goedkeuring geven aan het document vanwege de invoering van avondexamens.

GA--20121022-ND7_0997.JPG
Door een gebrek aan faciliteiten wil de universiteit de mogelijkheid hebben om ook in de avonduren tentamens af te nemen. Het zou alleen gaan om uitzonderlijke gevallen; voor komend collegejaar zo'n tien tot twaalf vakken per periode.
Volgens de studentenraad is er onder studenten veel weerstand tegen de invoering van avondexamens. Volgens de raad hebben studenten 's avonds vaak andere verplichtingen en zijn ze minder scherp dan overdag. De raadsleden willen dat de universiteit moeite gaat doen om ook andere mogelijkheden te onderzoeken. 'Tien tot twaalf vakken per periode komt al snel neer op zeshonderd studenten. Dat zijn er behoorlijk veel,' aldus studentenraadslid Wouter-Jan van Roosmalen (VeSte). 'Het liefste zien we natuurlijk dat de faciliteiten uitgebreid worden, maar je kunt ook denken aan examens op De Dreijen, examengroepen verspreiden over kleinere ruimtes of buiten de eigen faciliteiten om een locatie zoeken.'
Uiterste redmiddel
Volgens Martin Kropff wil de universiteit het ruimtegebrek binnen de universiteit oplossen. 'Het huren van een locatie elders in Wageningen en het materiaal voor de inrichting zijn ontzettend duur. De avondexamens zijn echt bedoeld als uiterste redmiddel en niet als standaardmogelijkheid. Voor medewerkers is het ook vervelend dat zij 's avonds moeten surveilleren.' Hij waarschuwde dat, mocht de raad niet akkoord gaan, er mogelijk tentamens in de zelfstudieweek ingepland gaat worden.
De studentenraadsleden benadrukken dat zij er graag samen met de universiteit uit willen komen, 'maar', zegt  Wouter-Jan, 'omdat het studentenaantal blijft groeien, vrezen we dat dit uiterste redmiddel steeds vaker gebruikt zal worden. Zodra wij onze goedkeuring geven, is er geen weg meer terug.'