Nieuws - 10 oktober 2012

Studenten eisen duurzaam onderwijs

Studenten uit heel Nederland roepen hun universiteiten en hogescholen op om duurzaamheid te integreren in het onderwijs dat ze geven. Vanmiddag, op de dag van de duurzaamheid, bieden ze hun manifest aan met daarin tien punten. 'Wij willen de kennis en vaardigheden verwerven om een groene samenleving tot stand te laten komen', schrijven ze.

24._duurzaamheidsmanifest_.jpg
Anneke Rooth, masterstudente in Wageningen, heeft meegeschreven aan het manifest van duurzame studentenkoepel Morgen. 'Met ongeveer 20 studenten hebben we een avond gebrainstormd', vertelt Rooth. Daar kwamen 'heel veel punten' uit die uiteindelijk tot tien kernpunten zijn teruggebracht. Maar of zo'n manifest echt gaat helpen? Rooth denkt van wel. 'Ik heb hiervoor de lerarenopleiding gedaan in Tilburg. Als je meer wilde weten over duurzame ontwikkeling moest ik er hard voor werken. De juiste mensen zoeken, zoeken op websites tot ik net dat ene linkje had gevonden.' Dat moet beter, die informatie moet natuurlijker bij studenten terechtkomen.  
Zo'n tweeënhalfduizend studenten in heel Nederland ondertekenden het manifest. Raden van bestuur van elf onderwijsinstellingen hebben het volgens Morgen 'met enthousiasme' ontvangen. Wageningen zit daar vooralsnog niet bij, maar Morgen biedt het manifest later alsnog aan.  'Je zou denken dat Wageningen al duurzaam is', zegt Rooth. 'Maar blijkbaar is dit toch een stap te ver.'
Het college van bestuur meent dat de universiteit al aan de meeste punten voldoet, maar gaat graag in gesprek met de Wageningse initiatiefnemers.
De tien punten samengevat
1.
Duurzaamheid inbedden in het curriculum van iedere opleiding.
2. Docenten opleiden zodat ze duurzaamheid kunnen integreren in hun werkzaamheden.
3. De competentie 'systeemdenken' een integraal onderdeel maken van iedere opleiding.
4. Studenten steunen bij een initiatief, stage of scriptie op het gebied van duurzaamheid.
5. Een interdisciplinair instituut creëren, waar wordt gewerkt aan en onderwezen over een duurzame samenleving.
6. Een duurzaamheidsmodule geven in het eerste jaar die in basiskennis voorziet van People, Planet en Profit.
7. Aandacht geven aan de geschiedenis en toekomst van het eigen vakgebied vanuit een duurzaamheidsperspectief.
8. Minimaal één van de grote praktijkprojecten van elke opleiding duurzaam invullen.
9. Hoger onderwijsinstellingen jaarlijks met elkaar vergeleken op het gebied van duurzame bedrijfsvoering, onderwijs en onderzoek door een onafhankelijk aangestelde commissie.
10. Studenten een duurzaamheidsaantekening op hun diploma geven wanneer zij zich aantoonbaar hebben verdiept in duurzame ontwikkeling.
Het manifest wordt vanmiddag overhandigd in het Academiegebouw te Utrecht.
Om 16.30 gaan de deuren open, start programma 17.00 uur

De 'making of' het manifest