Nieuws - 1 januari 1970

Studenten eisen beter biologisch onderwijs

Masterstudenten Organic Agriculture zijn ronduit ontevreden over de inhoud van hun opleiding. Dinsdag overhandigden ze rector prof. Martin Kropff een brief waarin ze een herziening van het programma eisen. Deze zegde toe de zaak te zullen bekijken.

In de brief schrijven de studenten in niet mis te verstane bewoordingen wat er schort aan de opleiding. Volgens hen zijn er in het hele programma ‘slechts twee vakken die direct aan biologische landbouw gerelateerd zijn.’ Ook vinden ze dat er te weinig keuzemogelijkheden zijn op het gebied van biologische landbouw. ‘Met het huidige programma kan geen student zeggen dat zijn of haar kennis representatief is voor twee jaar in een kwalitatief programma biologische landbouw,’ concluderen de studenten in hun brief. De studenten zijn niet alleen bang dat dit een negatieve invloed heeft op hun eigen loopbaan. Ze wijzen ook op de goede naam van de universiteit. Ze eisen dan ook een herziening van het programma.
Dinsdagmiddag 7 maart overhandigden ze de brief aan de rector. Simon Vink, woordvoerder van de raad van bestuur: ‘De studenten hebben de brief aangeboden en een gesprek gehad met de rector. De rector heeft de brief in ontvangst genomen en toegezegd ernaar te zullen kijken.’ De studenten waren tevreden over de uitkomst van het onderhoud met de rector en wilden verder geen commentaar geven.
Begin februari werd bekend dat de raad van bestuur heeft besloten de bacheloropleiding Biologische productiewetenschappen op te heffen wegens een te kort aan belangstelling. De masteropleiding Organic Agriculture blijft voorlopig gewoon bestaan. / JH