Nieuws - 24 januari 2002

Studenten demonstreren tegen hoog collegegeld topmaster

Studenten demonstreren tegen hoog collegegeld topmaster

Tweehonderd studenten protesteerden dinsdag 27 januari in Den Haag tegen het wetsvoorstel van minister Hermans over de bachelor-masterstructuur. Ook Wageningse studenten liepen mee. Belangrijkste punt van kritiek vormden de speciale masterstudies, de zogeheten topmasters. De demonstranten vinden dat universiteiten geen hoger collegegeld mogen vragen voor deze topstudies.

De studenten boden de Tweede Kamer een petitie aan. Leden van de vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen kwamen naar buiten om te luisteren naar de kritiekpunten van de studenten.

Met uitzondering van de VVD wil de Kamer dat voor alle masteropleidingen het collegegeld gelijk is. Minister Hermans van Onderwijs wilde universiteiten aanvankelijk toestaan voor topmasters tot maximaal vijf keer het normale collegegeld te vragen. "Dit past niet bij het gelijkheidsbeginsel dat onderwijs voor iedereen toegankelijk is", aldus Lieselotte Heederik, voorzitter van de Wageningse Studentenorganisatie WSO en demonstrant. "Zo wordt een tweedeling van het onderwijs in de hand gewerkt, omdat deze topmasters alleen voor studenten met rijke ouders of met een goede sponsor toegankelijk zijn. Een ander gevaar is dat topmasters de beste docenten aantrekken en deze dus wegtrekken bij andere universiteiten."

Het bachelor-mastersysteem wordt binnenkort ingevoerd. Dit model heeft als voordeel dat Nederlandse studies zich beter laten vergelijken met die in het buitenland. | M.Hk

Maandag 28 januari is er vanaf 20.00 uur een debatteeravond over het bachelor-mastermodel in Hotel de Wereld.