Nieuws - 30 november 2006

Studenten bezorgd over ruimtegebrek nieuwbouw

Studenten in Wageningen trekken aan de bel over de verhuizing naar de Born. ‘Het wordt voor onze studie een ramp’, waarschuwt de voorzitter van Genius Loci, de studievereniging van Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning, in een ingezonden brief. De Wageningse Studenten Organisatie voorziet structureel ruimtegebrek ‘waardoor de onderwijskwaliteit achteruit gaat’.

Joris Fortuin, hoofd van het Forumgebouw, begrijpt de onrust maar vindt dat de situatie door de studenten zwart-wit wordt geschetst. ‘Het klopt dat de totale hoeveelheid vierkante meters onderwijsruimtes afneemt. Voor de studenten van de studie landschapsarchitectuur zijn nu drie zalen gereserveerd van vijftig vierkante meter. Dit is gebaseerd op een vaste norm van vier vierkante meter per student. De Hucht, waar ze nu zitten, is nu eenmaal erg ruim. Diezelfde ruimte krijgen ze niet terug. Maar als meer studenten de opleiding of vakken gaan volgen, wordt er natuurlijk gezocht naar meer ruimte.’
Genius Loci voorziet ook problemen met het opbergen van kaarten en tekeningen. In Forum dient elke onderwijsruimte na een dagdeel leeg te zijn, terwijl de studenten hun werk nu kunnen laten liggen. ‘Dit knelpunt is bij mij bekend’, zegt Fortuin. ‘Daarover, en ook over andere knelpunten, wordt regelmatig overlegd met docenten, studieverenigingen, studentenraad en WSO. We houden rekening met van alles, zoals vereiste computeraansluitingen, opbergkasten, ophangsystemen en nabijheid van printerfaciliteiten. Alleen in de ruimte kunnen we niet tegemoet komen.’
Een andere zorg van studieverenigingen betreft hun tijdelijk onderkomen. Terwijl de eerste leerstoelgroepen al verhuizen, weten de verenigingen niet wat er met hen gebeurt tot ook zij mogen verhuizen, in september volgend jaar.
Hoofd van de facilitaire dienst van ESG Wouter Hiskemuller meldt dat hij hier mee bezig is. ‘We maken nu een aangepaste verhuisplanning. Zodra ik meer weet, zal ik dit naar de betreffende studieverenigingen communiceren.’ Maar dit is juist het probleem, zegt Diederik van der Loo van de WSO. ‘Het is de gebrekkige informatie tot nu toe die leidt tot klachten.’

Zie ook POST op pagina 15 en 19: ‘Nieuwe gebouwen te krap’