Student - 13 maart 2015

Studenten bevragen rector

3

Zo’n veertig studenten zijn gisteren in debat gegaan met rector Martin Kropff over democratie, transparantie en rendementsdenken op de Wageningen Universiteit. Het debat was georganiseerd door de studentenraad naar aanleiding van de bezetting van het Maagdenhuis in Amsterdam en de discussie die dat ook op deze universiteit oproept.

De rector had twee uur lang een open gesprek met de kleine maar kritische groep studenten. Die kwamen, aan de hand van vijf stellingen, met zeer uiteenlopende vragen en kritiek. Is de universiteit wel democratisch genoeg als maar 34 procent van de studenten op de studentenraad stemt? Zit er wel genoeg ethiek in onze programma’s en worden studenten voldoende aangespoord om kritisch na te denken?

Bij het onderwerp ‘transparantie’ bleken veel studenten het gevoel te hebben niet voldoende geïnformeerd en betrokken te worden, terwijl de rector maar bleef benadrukken dat studenten deelnemen in alle besluitvormingsprocessen, van werkgroep tot medezeggenschap, en dat alle informatie waarom gevraagd werd (besluiten van de RvB, herkomst van Wageningse onderzoeksgelden) op intranet en de website te vinden was.

Studenten waren zeer kritisch over het feit dat zo’n groot deel van het Wagenings onderzoek wordt gefinancierd door bedrijven en hadden grote vraagtekens bij de onafhankelijkheid van Wagenings onderzoek, dan wel het imago dat Wageningen Universiteit hiermee opbouwt in de maatschappij. De rector pareerde alle kritiek op de onafhankelijkheid van het onderzoek, maar deelde de imagozorgen.

Bij de laatste stelling over rendementsdenken had geen van de studenten kritiek op efficiëntie op zich, maar zowel de rector als de studenten waren het erover eens dat de druk op medewerkers en budgetten in de afgelopen jaren is toegenomen.

Het debat was, mede door zijn kleinschaligheid, open en interactief. Uit de opmerkingen van de studenten bleek een grote betrokkenheid met de universiteit. En de rector nam uitgebreid de tijd om hen te woord te staan. Het is echter aan de studenten om te beoordelen of ze aan het eind van de avond ook wel met echte antwoorden naar huis gingen.


Re:acties 3

 • Iemand

  @ Bezorgde student, sorry voor mijn late reactie. Ik denk dat je het een klein beetje simplistisch ziet, ik weet niet of je ziet dat er onder professoren enz hier heel erg veel discussie is. Althans, ik merk dat de ene docent juist pro-massaproductie is en de ander is juist meer van de agro-ecologie en kleinschalig. Het voedselsysteem is natuurlijk wel heel wat anders dan de inrichting van een uni, maar de twee verschillende denkbeelden zijn wel vergelijkbaar met die er over de toekomst van onze geliefde WUR heersen ;)
  Zo denk ik ook dat je daarom alles een beetje meer in perspectief mag plaatsen. Aangezien de uni gekort wordt door de overheid, zal het geld ergens anders vandaan moeten komen. Ik denk dat dat ook wel begrijpelijk is dat je dan meer afhankelijk raakt van de industrie. De verwijtende toon naar de uni toe vind ik daarom niet helemaal op z’n plaats. Dat die afhankelijkheid bepaald niet de beste manier is, ben ik echter totaal met je eens. We zouden gewoon meer overheidsgeld moeten krijgen... Want zie mensen maar eens te overtuigen van het feit dat je écht niet biased bent als je onderzoek bijv uitwijst dat bepaalde pesticiden geen gevaar leveren voor de bijengezondheid. Zo kan ik natuurlijk wel veel meer voorbeelden bedenken. Die identiteitsproblemen die jij aankaart komen volgens mij voor het grootste gedeelte hieruit voort en het concrete idee wat jij voorstelt vind ik daarom erg goed. Ik vind dat de WUR ook best wat moeite mag doen om aan te tonen dat de bedoelingen goed zijn. Ik heb wel wat gehoord over de ‘Wageningen Dialogues’, maar wat dat zijn weet ik niet helemaal precies. En of dat wel genoeg is om het imago op te krikken betwijfel ik ook ten zeerste. Er is meer behoefte aan daden dan woorden.
  Wel is er veel interesse in Wageningse onderwerpen en daarom is het niet gek dat steeds meer mensen hierheen komen om te studeren. Een gebrek aan studieplekken moet opgelost worden, zo simpel is dat. Mensen komen om te studeren en de uni zorgt voor faciliteiten daarvoor. Ik zie daarin geen probleem. Wat wel een probleem is, in mijn ogen, is dat ‘massaonderwijs’ de huidige kwaliteit van onderwijs bedreigt. In kleine klassen les hebben ipv via internet is zoveel beter voor de productiviteit en ontwikkeling van de student. Voor via internet naar een college kijken kan ik vaak de motivatie niet opbrengen. Interactie en debat, dat is niet alleen het leukste, maar ook datgene waar je vaak nog het meeste van leert. Daar krijg je kritische studenten van ;)
  Mijn algemene punt is: het echte probleem ligt dieper dan de universiteit. Het hele economische systeem is gebaseerd op groei en kapitaal en het is de vraag hoe houdbaar dat is. Echter is er nog niemand met een werkelijk duurzaam alternatief gekomen. In de tussentijd moet de uni bedachtzamer omgaan met de kwaliteit van onderwijs en haar imago, maar om de WUR nu aan te wijzen als de oorzaak van het probleem, gaat me een beetje ver.

  Reageer
 • bezorgde student

  Er zit een kloof tussen het wereldbeeld aan de top van de universiteit (meest duidelijk te zien in de mening over ons voedselsysteem: grootschalig, efficient, bedrijfsmatig) en de wageningse consensus op dit gebied (ecosysteemdiensten, groenblauwe dooradering, food sovereignty, resilience, etc).
  Het idee dat meer bedrijvigheid naar de campus halen de impact vergroot, het idee dat meer werkplekken per vierkante meter een beter resultaat oplevert (vergelijk het orion eens met het forum waarbij de helft van de ruimte open is. Dat orion is de austerity-versie van het orion.)
  Het zou misplaatst zijn om deze groei-fetish (meer studenten, meer bedrijven, meer publicaties, meer asphalt, meer patenten!)af te doen als uniek wagenings. Het is een economisch klimaat waarin je moet groeien om te overleven. Dit is een onhoudbare en onduurzame situatie. Dit is waar het debat over had moeten gaan, niet over obscure rapporten die ergens op eduweb te vinden zijn.
  Oplossingen kunnen we ontwikkelen, maar dan moet de universiteit zich open durven stellen voor haar eigen kennis. Laat landschapsarchitecten zelf die campus ontwerpen en onderhouden in plaats van een duur bureau, gebruik de kennis van bestuurskunde om de zaak minder top-down te maken, gebruik het Viable Systems Model bijvoorbeeld. Over systemen: we hebben meer systeemwetenschappen nodig die naar het grote plaatje kijken om die twee schijnbaar onverenigbare wereldbeelden aan de realiteit te toetsen en de verbanden te leggen. Te denken valt aan systems design, biomimicry en ecological economics, bij voorkeur als leerstoelgroepen en expliciet met de doelstelling bij te dragen aan de levensvatbaarheid/duurzaamheid van het instituut.
  Waar onvoldoende bij stil gestaan werd zijn de non-lineaire gevolgen van de huidige koers. Dat imagoprobleem kan zich doorzetten in een identiteitsproblem en voor je het weet is Wageningen UR op dezelfde koers als de PvdA en weten we het zelf ook niet meer hoe het zit, laat staan de buitenwereld. We moeten ons krachtig distantieren van corruptie. Concreet idee: 1. bedrijven betalen vooraf het onderzoek en garanderen toegang tot alle benodigde informative en materialen, 2. onderzoeker tekent contract dat deze de eerste 5 of 10 jaar niet voor dit bedrijf mag werken of anderszinds voordelen mag ontvangen van die partij, 3 deze informatie zal openbaar zijn en wanneer er niet aan gehouden wordt zijn de onderzoeker en het bedrijf aansprakelijk, niet de universiteit.

  Reageer
 • bezorgde student

  ik was aanwezig en liep eigenlijk met een ongeruster gevoel de zaal uit dan dat ik er in ging. Er was vanuit het panel, daaronder versta ik Martin en de gespreksleider, geen enkele bereidheid om naar het grotere plaatje te kijken en continu diende er op rand-issues gefocussed te worden. Problemen werden of glashard ontkent of gepareerd aangezien de gespreksleider hem met alles weg liet komen. Ook de student counsil koos in alle opzichten de kant van het establishment.

  Uit dit gesprek is niets gekomen. Het was bedoeld als sussertje om een dergelijk protest als in Amsterdam te voorkomen of om de student te "informeren" over de "misverstanden". Er zijn geen beloftes gedaan en het merendeel van de problemen die voorgedragen zijn werden niet erkend als zodanig. Ik had gehoopt dat hij, nu hij nog een maand te gaan had in zijn functie, zich openlijker uit zou durven spreken.

  Tot slot: Martin zei dat de Resource een onafhankelijke redactie heeft en alles mag schrijven wat het wil. Als ik het mij goed herinner was de resource in 2007 genoodzaakt om haar journalistieke integriteit in te ruilen voor financiering door de WUR, tot grote spijt van de redactie toen. In hoeverre heeft de universiteit inspraak in wat er in de resource komt en worden er stukken aangepast? of is het meer een vorm van zelfcensuur die jullie toe dienen te passen om de funding te behouden?

  Reageer
  • Iemand

   @bezorgde student

   Mag ik je vragen wat volgens jou de problemen precies zijn aan deze uni? (Bijv. wat versta je onder de zgn "misverstanden") En wat zou je als oplossing zien daarvoor? Ik vraag het je puur uit interesse, je noemt ze namelijk niet in je reactie..

  • Edwin van Laar (hoofdredacteur)

   Beste bezorgde student.
   Wellicht kan ik een beetje bezorgdheid wegnemen door te melden dat wat Martin over Resource heeft gezegd klopt. Geen inspraak en geen zelfcensuur.

  • JKD

   RvB zal heus niet elk item van te voren nalezen of bepalen waarover geschreven moet worden. Maar kritisch is de Resource ook niet. Sommige items zijn een wel erg mooi-weer-verhaal, terwijl men in de praktijk andere dingen hoort.


Re:ageer