Nieuws - 22 april 2020

Studenten bedenken massaal namen

tekst:
Roelof Kleis

Studenten sturen massaal voorstellen in voor de naam van het derde onderwijsgebouw op de campus. De teller staat al op 750.

© Roelof Kleis

Het gebouw zelf heeft nog geen enkele vorm. De bouw komt nog nauwelijks boven het maaiveld uit. En de oplevering is pas in juni 2021 voorzien. Maar het nieuwe onderwijsgebouw spreekt bij studenten al volop tot de verbeelding. Die conclusie valt te trekken uit het enorme aantal inzendingen dat Eddy Teenstra, secretaris van de wedstrijdcommissie naamgeving, per mail binnenkrijgt. Al 750 namen tot nu toe en 90 procent komt van studenten.

Animo
Daarbij moet gezegd dat dit niet 750 unieke inzenders zijn. ‘Sommigen sturen wel zeven namen in. Met afzonderlijke mails, dan mag dat’, zegt Teenstra. Hij is verrast door de animo (‘ja, die zit er ook bij, geloof ik’) voor de wedstrijd. Overigens vallen er nogal wat inzendingen af. ‘Inzenders van buiten WUR mogen niet deelnemen. Dus inzendingen via g-mail of hotmail dingen niet mee. Daarvan kan ik niet controleren of ze van WUR zijn.’

Atrium kan dus niet, want zo wordt de centrale ruimte in Atlas al genoemd.
Eddy Teenstra, Communications Services & Marketing

Diverse inzenders komen tot dezelfde naam. ‘Helios bijvoorbeeld, is heel vaak genoemd. En ook Terra, Apollo en Agora.’ Niet alle inzendingen gaan door naar de competitie. Teenstra moet streng zijn. ‘Atrium kan dus niet, want zo wordt de centrale ruimte in Atlas al genoemd. Dat leidt tot verwarring als je hebt afgesproken elkaar in Atrium te ontmoeten. Uiteindelijk zit ik nu op ruim 550 goedgekeurde inzendingen, met zo’n 350 unieke namen.’

Cirkel
Ook te korte (drie letters) of te lange (zeven of meer letters) woorden dingen niet mee. Maar daar is Teenstra in voorkomende gevallen coulant mee. ‘Iemand had Eos ingestuurd. Tja, dat zijn twee lettergrepen, die laat ik door.’ De lengte van de naam is van belang vanwege de vormgeving. De gebouwnamen moeten op de gevel in een cirkel passen. Een te lang woord levert daarom problemen op. Alhoewel er uitzonderingen zijn, zoals ‘Phenomena’ naast Axis.

De inzendtermijn sluit vrijdagmiddag om 18.00 uur. Een vierkoppige jury gaat daarna aan de slag met een uitgebreid beoordelingstraject. ‘Eerst kiest ieder tien namen uit, zonder de motivatie erbij of de naam van de inzender’, legt Teenstra uit. ‘Dan geeft ieder aan elf van die veertig namen punten, zoals bij het Eurovisie Songfestival. De top 5 gaat naar een tweede ronde, waar op een soortgelijke manier punten worden gegeven voor de motivatie.’

Uit het traject rollen twee namen die als voordracht naar de raad van bestuur gaan. Die bepaalt uiteindelijk welke naam er op het gebouw komt. Voor de winnaar levert dat 250 euro op, naast eeuwige roem en een oorkonde.