Student - 9 december 2015

‘Studenten afgeleid door steenkolenengels’

tekst:
Hoger Onderwijs Persbureau
3

Het Nederlandse hoger onderwijs is doorgeschoten in de ambitie Engelstalig te worden, vindt de Landelijke Studenten Vakbond. Voorzitter Stefan Wirken stuurt aan op een onderzoek van de onderwijsinspectie.

De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) maakt zich zorgen over het Engelse taalniveau van docenten in het hoger onderwijs. Meer dan de helft van de studenten wordt tijdens colleges 'afgeleid' door  steenkolenengels, blijkt uit een enquête onder 269 studenten. 'Het aantal Engelstalige opleidingen groeit, maar het niveau Engels van docenten groeit niet mee', concludeert voorzitter Stefan Wirken.

Hij vreest voor de kwaliteit van het onderwijs. 'Opleidingen stappen over op Engels om meer buitenlandse studenten te trekken. Maar dat is geen inhoudelijke of didactische reden en de onderwijskwaliteit moet wel leidend zijn.'

Morgen heeft de Tweede Kamer een gesprek met experts over de ‘verengelsing’ van het hoger onderwijs. Wirken gaat de minister vragen of de onderwijsinspectie onderzoek kan doen. In de wet staat immers dat alleen kan worden afgeweken van het Nederlands als voertaal als  'de specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs dan wel de herkomst van de studenten daartoe noodzaakt'.

Wirken: 'Als ik dan hoor dat de Universiteit Utrecht overweegt om alle masters Engelstalig te maken, kan ik me niet voorstellen dat daar voor elke master een specifieke reden voor is.'

Als opleidingen goede redenen hebben om over te stappen op Engels, moeten docenten wat hem betreft meer scholing krijgen. 'Mijn Engels is niet slecht, maar ik kan er toch minder nuance in aanbrengen dan in het Nederlands. Als je wil overstappen op een andere taal, dan moet je als instelling ook bereid zijn daar in te investeren.'

Aan de Nederlandse universiteiten zijn meer dan duizend Engelstalige masteropleidingen en ook bij de hogescholen rukt het Engels op. Dat stuit her en der op weerstand, ook in de Tweede Kamer. Daar hebben CDA en SP een gesprek met experts aangevraagd over het onderwerp. 

Dat zogeheten ‘rondetafelgesprek’ vindt morgen plaats. Na het weekend bespreekt de Kamer de strategische agenda hoger onderwijs met minister Bussemaker. 'Je kunt nu alvast opschrijven dat ik overweeg om een motie in te dienen met de boodschap dat de wet beter nageleefd moet worden, dat de Nederlandse taal meer gerespecteerd moet worden in het hoger onderwijs', zei SP-Kamerlid Jasper van Dijk vorige week in de Maastrichtse universiteitskrant Observant.

Meer hierover:

Re:acties 3

 • bolke

  De WUR heeft aangekondigt tweetalig te willen worden. Niettemin worden aan de medewerkers nog steeds alleen maar eisen gesteld tav. het Engels.

  Reageer
 • Anoniem

  269 studenten lijkt me geen goede steekproef, dat is zelfs voor wageningen weinig. ..

  Reageer
 • Onderzoek?

  Het is toch vrij dramatisch dat dit soort persberichten klakkeloos worden overgenomen. Een enquête onder 269 studenten... (aan het hoger onderwijs in Nederland doen bijna 700.000 studenten mee). Ik denk dat Wirken het vak statistiek nog niet met een voldoende heeft afgerond. '57% van de studenten geeft aan afgeleid te worden door de Engelse vaardigheden van de docent'. Gedurende een studie van 5 jaar is het niet gek dat dit bij 1 van de 50 docenten waar een student les van krijgt dit wel eens voor kan komen. Dit soort onderzoek zegt helemaal niks, geeft geen enkel inzicht in het probleem en daarnaast lost niks op. Jammer dat de Resource dit zo overneemt...

  Reageer

Re:ageer