Nieuws - 10 november 2015

Studenten aan basis van ecolabels cruiseschepen

tekst:
Koen Guiking

Hij maakte een model om de CO2-uitstoot van cruiseschepen te berekenen. Nu zit masterstudent Jasper Schlahmilch aan tafel met rederijen om zijn model toe te lichten. ‘Ze willen straks natuurlijk geen rood ecolabel.’

Cruiseschip in Rotterdam. Foto: Frans Berkelaar

Het rekenmodel is de uitkomst van een ACT-project (academic consultancy training). Een groepje studenten kreeg de opdracht om inzichtelijk te maken hoeveel CO2 verschillende typen cruiseschepen uitstoten. De opdracht was bij hen belegd door Zeetours Cruises, marktleider in Nederland in de verkoop van cruisereizen. Dat bedrijf wil klanten namelijk een CO2-compensatiemogelijkheid bieden, zoals dat ook kan bij vliegreizen. ‘Zo’n regeling moet natuurlijk wel ergens op gebaseerd zijn’, zegt Schlahmilch.

Samen met zijn groepsgenoten zocht hij voor 180 typen cruiseschepen uit hoeveel brandstof die verbruiken. ‘Rederijen zijn niet open over hun brandstofverbruik – ze willen de concurrentie niet wijzer maken dan nodig. Maar op basis van het bouwjaar, het motorvermogen, de grootte van het schip en het aantal passagiers dat het gemiddeld vervoert, kun je wel een formule maken om het brandstofverbruik te berekenen’, legt Schlahmilch uit. ‘Er zitten natuurlijk aannames in die formule, maar het model is gecheckt door Green Seats – het bedrijf dat CO2-compensatieregelingen aanbiedt – en op dit moment is dit het beste wat er bestaat, zeggen ze.’

Rederijen zijn niet open over hun brandstofverbruik – ze willen de concurrentie niet wijzer maken dan nodig.
Jasper Schlahmilch

De studenten, die voor de studie geen cruiseschip van binnen zagen, hebben zich gebaseerd op literatuurstudies. Ze konden ook gebruikmaken van soortgelijke rekentools in andere landen. Tot op zekere hoogte. ‘Die tools zijn helemaal niet transparant. Wij willen juist volledig transparant zijn.’ Maar om te controleren of zijn berekeningen kloppen, vergelijkt Schlahmilch zijn resultaten wel met buitenlandse tools.

Eind oktober is het door studenten ontwikkelde model voorgelegd aan de rederijen. Die hebben nu de tijd om te reageren. ‘We vragen ze om hun werkelijke brandstofverbruik aan ons door te geven. Misschien hebben ze zonnepanelen op het dak of varen ze zuiniger. Die informatie zit niet in het model.’ Student Schlahmilch heeft aan zijn ACT-project dus een deeltijdbaan overgehouden. Hij zit tegenwoordig aan tafel met de grote rederijen om zijn berekeningen toe te lichten. ‘Dat doet hij goed. We hebben alle vertrouwen in hem’, zegt Marcel Veenhuizen, directeur van Zeetours. ‘Hij hoeft natuurlijk geen onderhandelingen te voeren, maar hij kent het model beter dan wie ook.’

Schlahmilch ziet nog veel meer mogelijkheden. Naast een energielabel voor schepen, zou hij graag een label per zeereis willen ontwikkelen. ‘Je zou namelijk ook nog kunnen kijken hoe rederijen tijdens een cruise omgaan met afvalscheiding, waterzuivering aan boord of het transport van passagiers van en naar de haven.’ Zeetours gaat dat voorlopig niet doen, meldt Veenhuizen, maar samen met de vereniging van reisorganisaties en de rederijen zou daar in de toekomst zeker naar gekeken kunnen worden, laat hij weten.