Student - 6 oktober 2015

Studenten: ‘Verruim het Honours Programma’

tekst:
Linda van der Nat

Een groepje studenten heeft de Raad van Bestuur een open brief gestuurd over het Wageningse onderwijsprogramma voor excellente studenten. Volgens de drie studenten is het zonde dat alleen een select clubje het Honours Programme kan volgen, terwijl veel meer studenten extra uitdaging willen en aankunnen.

Robin van der Bles en Jelske de Kraker, beiden oud-studentenraadslid, en Carina Nieuwenweg, studente Moleculaire Levenswetenschappen én Resource-blogger, constateren dat het Honours Programme zo populair is dat het aanbod nooit heeft voldaan aan de grote vraag. ‘Voor elke student die mag deelnemen aan het programma worden er ten minste twee teleurgesteld’, zo schrijven zij. ‘Past het niet bij een wetenschappelijke omgeving om iedereen een mogelijkheid te geven om te werken aan zijn/haar excellentie?’

Wageningen wil het geld dat vrijkomt door het afschaffen van de basisbeurs gebruiken om het Honours Programme te financieren. Robin, Jelske en Carina zijn van mening dat alle studenten van dit geld moeten kunnen profiteren. Daarom stellen zij voor een ‘Open Honours Programma’ in te richten, een vraaggericht programma met een flexibeler deelname zodat ‘iedereen die het wil en kan een kans krijgt om te werken aan zijn of haar excellentie’. De studenten noemen het een ‘programma waar je prestaties je excellent maken en niet je deelname’.

De studentenraad vindt het initiatief van de drie studenten een goede manier om de discussie over het excellentieprogramma op gang te brengen, zegt raadslid Bram Kerssemakers van VeSte. ‘Wij begrijpen hun standpunt dat onderwijs voor iedereen uitdagend moet zijn en dat alle studenten profijt moeten hebben van het geld dat bij het afschaffen van de basisbeurs vrijkomt. We weten niet of het Open Honours Programma daarvoor de juiste manier is, maar we zien het als taak van de studentenraad om initiatieven van studenten serieus te nemen. Die discussie over wat we als universiteit verstaan onder excellentie, is wat ons betreft zeer gewenst.’

Onderwijsdirecteur Tiny van Boekel heeft de brief van de studenten nog niet gezien en geeft nog geen reactie.

Meer over het Honours Programma: