Nieuws - 27 februari 2013

Studenten VHL blijven voorlopig op de campus

VHL niet weg uit Forum vóór 2014.

De studenten van de Wageningse Opleidingen van Van Hall Larenstein blijven zeker tot eind 2013  les krijgen in het Forum. Ook de IT- en bibliotheekvoorzieningen lopen dit jaar nog gewoon door. Dit staat in een tussentijdse update van de werkgroep die de ontvlechting tussen VHL en Wageningen UR regelt.
De huisvesting in het Forum was een van de pijnpunten in het dossier over de samenwerking tussen hogeschool en universiteit. Critici vonden de huurkosten te hoog. Komend jaar wordt besloten of VHL ook na 2013 in het Forumgebouw blijft of dat de hogeschool dan naar een andere locatie uitwijkt. Ook over de voortzetting van bibliotheek en IT-diensten wordt een beslissing genomen.

Ontvlechting
De werkgroep die de ontvlechting voor haar rekening neemt, heeft al bij een flink aantal zaken de lijntjes tussen VHL en Wageningen doorgeknipt. Items als aansprakelijkheidsverzekering, verzekering van gebouwen en detacheringen zijn voor het grootste deel in gang gezet of al geregeld. Samenwerkingsverbanden zoals Dairy Campus en Wetsus hebben volgens de werkgroep hun eigen dynamiek en kunnen gewoon doorgaan.