Nieuws - 25 oktober 2013

Student wint fotowedstrijd Nieuwe Wildernis

tekst:
Nicolette Meerstadt

Met zijn foto van twee Konikpaarden in de Blauwe Kamer heeft Roel van Cauwenberghe de publieksprijs gewonnen van een fotowedstrijd rond de natuurdocumentaire de Nieuwe Wildernis.

‘De foto heb ik afgelopen zomer genomen in de Blauwe Kamer, een natuurgebied tussen Wageningen en Rhenen’, mailt Van Cauwenberghe. De student Bos- en Natuurbeheer maakt vaker natuurfoto’s, maar dit keer stuitte hij spontaan op een kudde Konikpaardentijdens een wandeling. ‘De kudde vertoonde erg mooi natuurlijk gedrag’, aldus de student. ‘Hoewel het wilde paarden zijn, waren ze wel gewend aan mensen en naderden ze mij zelfs tot op tien meter.’

Van Cauwenberghe won de wedstrijd met 150 stemmen verschil. Hij krijgt een masterclass fotografie in de Oostvaardersplassen van Ruben Smit, regisseur van de Nieuwe Wildernis. De foto wordt gepubliceerd in de magazines van Staatsbosbeheer en de ANWB.