Nieuws - 3 december 2009

Student oordeelt gunstig over VHL en universiteit

Wageningen Universiteit scoort voor het vijfde jaar op rij het best van alle hoger onderwijsinstellingen in de Nationale Studenten Enquête. Over Van Hall Larenstein zijn studenten iets positiever dan voorgaande jaren.

Opnieuw komt Wageningen Universiteit goed uit de bus bij de Nationale Studenten Enquête. De Keuzegids Hoger Onderwijs is op deze enquête gebaseerd. In totaal krijgt de universiteit een 7,63, waarmee ze haar koppositie nog iets versterkt. Studenten waarderen vooral de keuzeruimte, de inhoud, de docenten en de faciliteiten van de opleidingen. Alleen de mogelijkheid om woonruimte te vinden in Wageningen, krijgt net geen 7. Vorig jaar scoorde de voorbereiding op een loopbaan nog het laagst.
Het hoogste cijfer geven de studenten voor de sfeer binnen de organisatie. En dat geldt voor al het onderwijs binnen Wageningen UR. Ook studenten van Van Hall Larenstein zijn vooral positief over de sfeer.
VHL kreeg in totaal een 6,67, iets beter dan vorig jaar. De waardering voor de Wageningse vestiging, die eerder het laagst was, steeg met een halve punt. De studenten oordelen bij alle vestigingen het meest gunstig over de faciliteiten, de keuzeruimte en de inhoud van de opleidingen. Maar voor communicatie geven de studenten de hogeschool een onvoldoende, net als in voorgaande jaren. Vooral de tijdige bekendmaking van resultaten scoort laag.
De Keuzegids HBO Voltijd verscheen op 2 december; de Keuzegids Universiteiten komt half december.