Nieuws - 18 november 2010

Student moet sneller kamer uit

Student moeten binnen een jaar na afstuderen kamer opzeggen. Snellere doorstroming levert extra kamers op.

Studenten die huren bij Idealis moeten voortaan binnen een jaar na afstuderen hun kamer verlaten. Dat meldt Jan Harkema van Idealis. Nu krijgen de studenten nog twee jaar uitlooptijd. Veel extra doorstroming levert de maatregel van Idealis niet op: vijf van de zes afgestudeerden zeggen hun kamer nu al binnen een jaar op. Toch wil Idealis nog niet verder gaan dan een jaar. In andere studentensteden wordt vaak gewerkt met een campuscontract, dat studenten verplicht om uiterlijk zes maanden na afstuderen de kamer te verlaten. Maar daar wil Harkema niets van weten.
Wel zoekt Idealis volgens hem naar andere mogelijkheden om de toenemende kamernood het hoofd te bieden. Zo gaat de studentenhuisvester ruim driehonderd nieuwe eenheden bouwen aan de Rijnsteeg. Deze nieuwbouw moet eind 2012 beschikbaar zijn. (In het magazine stond: eind 2011, maar dat is niet correct).
Verder overlegt Idealis met ¬≠Wageningen UR over geschikte bouwlocaties in Wageningen om extra studentencomplexen te bouwen. 'We zijn in gesprek, maar hebben nog niets concreets', aldus Harkema. Een lastig punt is dat Wage¬≠ningen UR marktconforme prijzen vraagt, terwijl Idealis goedkope grond zoekt om haar sociale woningbouwprojecten te realiseren.   AS