Student - 23 juni 2010

Student met interesse in media?

De redactieraad van Resource zoekt studentleden

Ben jij ­geïnteresseerd in media en in Resource in het bijzonder? In de verhouding tussen wetenschap en studentenleven, in de spanning tussen journalistiek en organisatiebelangen, in de link tussen magazine en site?
Stap dan in de redactieraad van Resource.
Resource brengt - in het magazine en op de website - nieuws, achtergrond en opinie voor studenten en medewerkers van Wageningen UR. De redactieraad toetst het inhoudelijke redactiebeleid, dat is vastgelegd in het redactiestatuut.
De redactieraad komt drie keer per jaar bijeen. De raad bestaat uit vier personeelsleden, drie studentleden en twee journalisten van buiten Wageningen UR.
De redactieraad heeft nu plaats voor studentafgevaardigden van Van Hall Larenstein en Wageningen Universiteit. Heb je interesse of wil je meer info? Neem dan contact op met hoofdredacteur Gaby van Caulil, gaby.vancaulil@wur.nl , 0371-482997

Re:ageer