Nieuws - 1 januari 1970

Student met fout adres loopt beurs mis

Student met fout adres loopt beurs mis

Student met fout adres loopt beurs mis

Studenten die niet meer bij hun ouders wonen, moeten er in de toekomst voor zorgen dat ze op het goede adres ingeschreven staan. Doen ze dat niet, dan lopen ze driehonderd gulden per maand mis. Dat is het gevolg van een wetsvoorstel van minister Van Boxtel (Grote-stedenbeleid). Wie niet correct staat ingeschreven bij de burgerlijke stand, krijgt bijvoorbeeld geen uitkering meer. Dat moet uitkeringsfraude voorkomen

Ook studiefinanciering valt onder de nieuwe wet. De Informatie Beheer Groep gaat in de toekomst van alle uitwonende studenten controleren of het adres dat zij opgeven klopt met de gegevens van het gemeentelijk bevolkingsregister. Is dat niet het geval, dan krijgt een student geen beurs voor uitwonenden (435 gulden per maand), maar een thuiswonendenbeurs (driehonderd gulden minder)

Als de wet meteen zou worden ingevoerd, krijgen tienduizend studenten ten onrechte een korting op hun beurs, zo bleek vorig jaar uit een onderzoek. Dat zijn studenten die wel op kamers wonen, maar sjoemelen met hun adres. Een aantal studenten wordt daartoe gedwongen door hun huisbaas: die wil alleen kamers verhuren als de studenten zich niet inschrijven bij de gemeente. Zo voorkomen huisbazen dat ze huursubsidie of uitkeringsgeld mislopen of extra belasting moeten betalen

Om deze groep kamerbewoners tegemoet te komen, wil Van Boxtel de nieuwe regels pas over twee jaar, in het studiejaar 2001/2002, laten ingaan. Alleen studenten die dan voor het eerst een beurs aanvragen, krijgen met de wet te maken. Wie daarvoor al een beurs heeft, houdt die. Volgens de studentenbonden maakt dat uitstel niets uit. In twee jaar verandert er natuurlijk niets, zegt Roos Zwetsloot van studentenbond ISO boos. Laat de overheid de huisjesmelkers eens aanpakken.