Nieuws - 26 mei 2015

Student geeft March against Monsanto tegengas

tekst:
Rob Ramaker

Tom van den Hove protesteerde afgelopen zaterdag op de Dam vóór genetische modificatie. De masterstudent wilde een tegengeluid laten horen bij de March against Monsanto die daar plaatsvond.

Foto's: Bas Uterwijk

Zaterdag waren wereldwijd in honderden steden, waaronder Amsterdam, protestmarsen tegen de activiteiten van het agribedrijf Monsanto. Dit bedrijf zou boeren uitbuiten, het milieu vervuilen en gevaarlijke genetisch gemodificeerde gewassen maken.

In april betoogde masterstudent biologie Tom van den Hove in Resource dat deze protestbeweging dringend op biologieles moet. Hij ergerde zich aan de pseudowetenschap en onzin die activisten de wereld in zouden slingeren. Dit zou positieve toepassingen van genetische modificatie nodeloos in een kwaad daglicht zetten.

In Amsterdam bleek Van den Hove flink in de minderheid. Met slechts een handvol medestanders stond hij naast honderden demonstranten die ageerden tegen Monsanto én – dit jaar – het vrijhandelsverdrag TTIP. ‘Ik was van tevoren wel een beetje bang voor felle reacties,’ zegt Van den Hove, ‘maar het was eigenlijk heel gemoedelijk.’ In sommige andere steden gingen het er feller aan toe.

toehoorders.jpg

Eén op één bleken demonstranten zeker in voor een redelijk discussie en ze vonden het dapper dat Van den Hove er stond. ‘Ze vonden het fijn mensen te treffen die hier echt over hebben nagedacht en tot andere conclusies komen’, zegt Van den Hove. Het viel hem ook op hoe divers de groep eigenlijk was. Zo trof hij demonstranten die niets tegen genetische modificatie hadden, maar alleen tegen Monsanto.