Organisatie - 1 januari 1970

Student Käfer bepleit toponderwijs in NRC

Voor de tweede maal heeft studentenraadslid namens de Progressieve Studenten Fractie Jos Käfer de opiniepagina van NRC Handelsblad gehaald. In het NRC van 29 december betoogde hij tegen gelijkheidsdenken aan de universiteit en voor topmasters en selectie aan de poort.

Käfer schreef het stuk samen met Edwin Berends, student aan de Universiteit Twente. Beiden maken deel uit van de Studenten Advies Commissie van de vereniging van universiteiten VSNU. In januari 2003 haalde Käfer ook al het NRC met een opiniestuk over de ‘ondraaglijke lichtheid van het onderwijs'.
Er moeten topopleidingen komen, want, zo redeneren Berends en Käfer op 29 december, er zijn studenten die onderwijs willen dat meer eisen aan ze stelt dan het huidige onderwijs. Volgens de twee studenten is selectie aan de poort noodzakelijk om het hoge niveau van het toponderwijs te handhaven.
,,Het huidige onderwijssysteem drukt iedere vorm van ambitie effectief de kop in'', aldus Käfer en Berendse. Volgens hen is het systeem erop gericht zoveel mogelijk studenten, die veel van elkaar verschillen in kwaliteit en interesse, zo snel mogelijk te laten afstuderen. De auteurs pleiten voor een universitair onderwijsstelsel dat erop gericht is studenten het beste uit zich zelf te laten halen. ,,Stel je bijvoorbeeld voor: als je gemotiveerd bent en dat laat blijken, kun je een beurs krijgen om door te studeren; je kunt dan een speciaal traject volgen met onderwijs dat meer is afgestemd op jouw behoefte; als je cum laude afstudeert wordt je studieschuld kwijtgescholden.''
Berendse en Käfer vinden topcollegegelden voor dit soort opleidingen ongewenst. ,,Onze kennismaatschappij in oprichting heeft veel goed opgeleide academici nodig, zodat je aspirant-studenten niet moet afschrikken met hoge collegegelden. Verhoging van collegegelden reduceert ook alle uitspraken over het vergroten van de deelname van ondervertegenwoordigde groepen in het hoger onderwijs tot holle frases.'' |
G.v.H.