Nieuws - 8 februari 2007

Structureel meer geld voor onderzoek

Het nieuwe kabinet wil tot 2011 in totaal 750 miljoen euro extra steken in innovatie, kennis en onderzoek. Onderwijs krijgt er de komende vier jaar 2,5 miljard euro bij. Food Valley wordt in het regeerakkoord expliciet genoemd als goed voorbeeld van innovatie.

Het Fonds Economische Structuurversterking, waaruit Wageningen vorig jaar veel geld kreeg blijft bestaan, net als het innovatieplatform. Het nieuwe kabinet gaat extra investeren in onderzoek voor economische sectoren waarin Nederland ‘traditioneel een vooraanstaande plaats inneemt’. Eén van die sectoren is de voedingsindustrie.
Hoeveel onderwijsgeld er naar hogescholen en universiteiten zal gaan, is nog onduidelijk. Vermoedelijk zal een groot deel van de extra’s opgaan aan maatregelen om het docentenberoep aantrekkelijk te houden.
Ook over de besteding van de 750 miljoen euro extra voor innovatie, kennis en onderzoek is inhoudelijk nog weinig te zeggen. Gunstig voor universiteiten en onderzoeksorganisaties is in elk geval dat de investeringen van het nieuwe kabinet structureel zijn. Onder Balkenende III moesten ze het voornamelijk van incidentele extra investeringen hebben.
De budgetten groeien de komende vier jaar gelijkmatig. In 2008 krijgt innovatie, kennis en onderzoek er 75 miljoen euro bij, het jaar daarop 150 miljoen, oplopend tot structureel 300 miljoen in 2011. Onderwijs krijgt eerst 250 miljoen, daarna 500 miljoen, dan 750 miljoen, tot structureel 1 miljard in 2011.
De drie regeringspartijen hadden in hun verkiezingsprogramma’s al aangekondigd dat ze extra wilden investeren in onderwijs en onderzoek. De ChristenUnie was het meest terughoudend en reserveerde 0,7 miljard euro voor de komende vier jaar. Het CDA trok 1,5 miljard euro uit, de PvdA 2,1 miljard euro. De sociaaldemocraten zitten daarmee het dichtst bij de nu aangekondigde investeringen.
De coalitie heeft de beslissing over de leerrechten op de lange baan geschoven. De drie partijen waren voor de verkiezingen verdeeld over dit onderwerp. Het CDA hield vast aan de invoeringsdatum van 1 augustus 2008, de PvdA wilde het tijdens de kabinetsformatie opnieuw ter discussie stellen en de ChristenUnie wilde het VVD-plan het liefst helemaal van tafel hebben.