Nieuws - 8 december 2015

Strijd om bestuursbeurs niet voorbij

tekst:
Linda van der Nat

Een proefballon van minister Bussemaker voor collegegeldvrije studentbesturen betekent geen einde aan het geschil tussen studentenraad en raad van bestuur. Beide partijen willen dat de landelijke geschillencommissie zich uitspreekt over de bestuursbeurs in Wageningen.

Onlangs zei minister Bussemaker van Onderwijs ervoor te willen zorgen dat studenten geen collegegeld meer hoeven te betalen als ze een jaar lang fulltime bestuurswerk doen. Nu staan deze studenten ingeschreven terwijl ze geen onderwijs volgen, en krijgen een vergoeding om de kosten te compenseren van de vertraging die ze oplopen. Bussemaker gaat onderzoeken of het mogelijk is dat studenten ingeschreven blijven zonder collegegeld te betalen.

De Wageningse studentenraad en universiteit zijn het oneens over de vergoeding voor bestuurswerk. De universiteit biedt 320 euro per maand, maar dat vindt de studentenraad niet toereikend. De landelijke geschillencommissie buigt zich nu over de kwestie.

Collegegeldvrij besturen maakt de discussie over de bestuursbeurs wellicht overbodig, maar beide partijen willen niet op de zaken vooruitlopen. ‘Dat de minister overweegt om collegegeldvrij besturen mogelijk te maken, vinden wij erg positief,’ zegt Bram Kerssemakers (VeSte). ‘Maar het is afwachten hoe eventueel beleid ingevuld wordt en het kan lang duren voordat dat duidelijk is. Wij willen dat nieuwe besturen weten wat ze in het komende collegejaar kunnen verwachten en daarvoor is een uitspraak in dit geschil belangrijk.’

Ook voor de raad van bestuur is de opmerking van Bussemaker geen reden om anders tegen de zaak aan te kijken. ‘Bij collegegeldvrij besturen zijn er verschillende varianten mogelijk en die zijn nu nog niet duidelijk,’ zegt woordvoerder Simon Vink. ‘Er is dus geen reden om lopende trajecten on hold te zetten.’

Overigens doet de landelijke geschillencommissie geen uitspraak over de hoogte van de bestuursbeurs, benadrukt Kerssemakers. ‘De commissie bepaalt of wij onredelijk zijn geweest in het afwijzen van het voorstel van de universiteit. Als we gelijk krijgen, kunnen we de uitspraak gebruiken in het verdere overleg met de universiteit.’

Meer hierover: