Nieuws - 1 januari 1970

Strengere selectie Erasmusstudenten

Rector prof. Martin Kropff kondigde het in februari al aan. De belangstelling van Erasmusstudenten voor Wageningen is zo groot, dat de universiteit de stroom niet aankan. Strengere selectie, spreiding van de instroom en voorrangsregels bij het toewijzen van kamers moeten de problemen oplossen. De universiteit verwacht dat de instroom hierdoor halveert.

De grote hoeveelheid uitwisselingsstudenten leidde begin dit jaar tot problemen met de huisvesting. In tegenstelling tot de jaren daarvoor was niet voor iedereen een kamer beschikbaar, waardoor enkele tientallen studenten op het laatste moment te horen kregen dat ze zelf voor een onderkomen moesten zorgen.
Erasmuscoördinator drs. Esther Heemskerk: ‘Een paar jaar geleden waren er nog honderd uitwisselingsstudenten per jaar, nu zitten we op vijfhonderd. Aangezien er vanuit Wageningen jaarlijks maar vijftig tot honderd studenten naar het buitenland gaan, leidt dit tot problemen met kamers. We zijn daarom gaan bedenken hoe we deze stroom beter in banen kunnen leiden.’
Om te beginnen wil Wageningen met minder universiteiten een uitwisselingsovereenkomst aangaan, en studenten strenger selecteren. Heemskerk: ‘Nu is het zo dat studenten die hier komen soms slecht Engels spreken en maar weinig vakken halen. Het is voor ons echter belangrijk dat de studenten ook goed meekomen in het onderwijs, ze komen hier ten slotte om te studeren. Onderwijs wordt vaak in groepsvorm gegeven en ze moeten daarbij geen blok aan het been worden van de reguliere studenten. Studenten die qua achtergrondkennis goed aansluiten bij onze onderwijsprogramma’s willen we stimuleren naar Wageningen te komen, en de rest hebben we liever niet.’
Studenten die aan de eisen voldoen worden op basis van de soort en duur van de uitwisseling onderverdeeld in vijf categorieën. Voor elk van de categorieën is vastgelegd hoeveel studenten er per periode mogen instromen. Tevens is vastgelegd hoeveel kamers er voor iedere categorie beschikbaar zijn. Dit heeft vooral gevolgen voor de studenten die voor korte tijd - vier tot zes maanden - naar Wageningen komen. Voor studenten van partneruniversiteiten uit deze groep reserveert de universiteit jaarlijks dertig kamers. Studenten van andere universiteiten mogen alleen in maart of mei beginnen, en maken dan ook kans op een gereserveerde kamer.
Binnen de categorieën stellen de Erasmusbegeleiders in overleg met de betrokken opleidingen vast wie er voorrang krijgen. Studenten die voor onderzoekssamenwerking naar Wageningen komen moeten voortaan door de betreffende leerstoelgroep worden gehuisvest. De verwachting is dat door deze maatregelen de instroom van uitwisselingsstudenten zal halveren. Heemskerk benadrukt dat studenten die aan de voorwaarden voldoen nog altijd van harte welkom zijn. / JH