Nieuws - 1 januari 1970

Streekproducten moeten zich beter profileren

Streekproducten moeten zich beter profileren

Streekproducten moeten zich beter profileren


De verkoop van streekgebonden producten kan groeien, als producenten beter
nadenken over de marketing van het product. Er is vraag naar producten die
in een bepaalde streek geproduceerd en verwerkt zijn, maar het is de
consument niet altijd duidelijk hoe het product zich onderscheidt van
andere producten. Dat is de conclusie van een onderzoek van de
wetenschapswinkel van Wageningen Universiteit.
Voorbeelden van streekgebonden producten zijn Texelse schapenkaas, zuivel
van de Waddeneilanden of het bier Zeeuwse Vlegel. ,,Producenten van
streekproducten moeten beter aansluiten op wat consumenten zien als een
regionaal product’’, aldus dr. Han Wiskerke, onderzoeker bij de
leerstoelgroep Rurale sociologie en leider van het project. ,,Daar kunnen
ze de productie of verwerking op aanpassen.’’
Uit onderzoek onder handelaren en detaillisten blijkt dat er wel degelijk
vraag is naar streekgebonden producten. Maar het is consumenten vaak niet
duidelijk wat predikaten als ‘ambachtelijk’ of ‘volgens traditioneel
recept’ precies betekenen. De Stichting Streekeigen Producten Nederland
heeft daarom, met steun van het ministerie van LNV, een landelijk keurmerk
in het leven geroepen. Maar een wettelijke regel daarover is er niet, zodat
ook industriële producenten dergelijke namen mogen gebruiken. Wiskerke:
,,Dat is pure volksverlakkerij. Erger is nog dat de wettelijke bescherming
die er nu is voor de term boerenkaas – die moet op de boerderij gemaakt
worden – over een paar jaar wegvalt.’’ |
J.T.