Nieuws - 9 november 2006

‘Straatnaam niet wijzigen’

De naam Droevendaalsesesteeg heeft cultuurhistorische waarde, en zou daarom niet veranderd moeten worden. Dat vindt de Wageningse onderzoeker ir. Luuk Keunen, die historisch onderzoek doet naar landgebruik.

Keunen heeft zich boos gemaakt over een voorstel om de naam van de weg te wijzigen. ‘Namen zeggen iets over de geschiedenis van een gebied. Daar moet je zuinig op zijn’, aldus Keunen. ‘Wij maken vaak gebruik van namen die iets zeggen over de functie van een gebied. Namen hebben cultuurhistorisch grote waarde. Juist een instituut als het onze zou daar zuinig op moeten zijn.’
De naam Droevendaalsesteeg is volgens Keunen minstens twee eeuwen oud en wellicht zelfs middeleeuws. Hij is afgeleid van een perceel met de naam Droevendaal dat ten noorden van de huidige steeg lag. ‘Droef verwijst naar somber, donker. Niet in de zin van menselijke emotie, maar als slechte grond. Daal verwijst naar de lage ligging van het gebied. Het was een aanduiding die de boeren voor het gebied gebruikten.’
Pauline Greuell, die bij corporate communicatie nadenkt over een nieuwe naam van de weg, zegt dat er nog geen besluit is genomen over een nieuwe naam. ‘Wij denken daarover na, het is zeker niet zo dat de naam móet veranderen. Eén van de redenen om erover na te denken is dat we nieuwe straten krijgen vanwege de nieuwbouw. Daar moeten sowieso nieuwe namen voor komen. Bovendien zijn er moeilijkheden met de postbezorging in het gebied ten westen van de Bornsesteeg. Dat heet nu allemaal Bornsesteeg, terwijl mensen denken dat het ook bij de Droevendaalsesteeg hoort. Ik zal het argument van de cultuurhistorische waarde zeker laten meewegen in het advies dat ik opstel voor de raad van bestuur.’ / Korné Versluis