Nieuws - 1 januari 1970

Stortbuien teisteren Middellandse-Zeegebied

In een paar uur meer dan honderd millimeter regen. Korte maar extreme regenbuien lijken steeds vaker het Middellandse-Zeegebied te teisteren. En de weerman die zulke buien wil voorspellen, heeft het er moeilijk mee.

Meteorologiestudent Jelle Wisse ontdekte tijdens zijn afstudeeronderzoek dat de bestaande weermodellen wel de totale hoeveelheid neerslag goed kunnen voorspellen, maar dat het tijdstip van een intense regenbui een harde dobber is. Samen met dr Jordi Vila-Guerau de Arellano van de sectie Meteorologie en Luchtkwaliteit publiceerde hij een artikel over dit onderwerp in het vakblad Annales Geophysicae.
In het artikel gaan de onderzoekers in op een extreme regenbui die op 14 september 1999 door Spaanse meteorologen werd voorzien voor een klein gebied ten oosten van Barcelona. Deze bui werd rond acht uur in de ochtend verwacht, terwijl hij pas toesloeg rond acht uur in de avond. Op die manier kunnen mensen op het verkeerde been worden gezet. Als de voorspelde bui uitblijft, kan de bevolking van het betreffende gebied achterover gaan leunen terwijl de ramp nog moet komen. De sterk gelokaliseerde buien veroorzaken dikwijls overstromingen en modderstromen.
Wisse: ‘We hebben het hier over kleinschalige weersystemen. Neerslagsommen van meer dan tweehonderd millimeter in een dag zijn geen uitzondering. Deze grote neerslagsommen worden veroorzaakt doordat warme Middellandse-Zeelucht gedwongen wordt op te stijgen door het sterke reliëf parallel langs de kust bij Barcelona. Niet zelden ontstaan hierdoor overstromingen in dit gebied. Deze 'extreme weather events' komen ook voor langs de Middellandse zeekust van Frankrijk.’
De student toonde aan middels modelonderzoek en veld- en radarmetingen dat de manier waarop de grenslaag (de luchtlaag tussen het aardoppervlak en de onderkant van de wolken) geparametriseerd is, een cruciale invloed heeft op de neerslagberekeningen. Dan gaat het om het bepalen van het gemiddelde effect van verschillende processen op het transport van warmte en vocht.
Dr Jordi Vila-Guerau de Arellano is ook enthousiast over het onderzochte fenomeen: ‘De laatste tijd is er heel wat speculatie over onder meteorologen. Sommigen geloven dat de extreme buien meer voorkomen als gevolg van regionale klimaatverandering. In ieder geval is het een grote uitdaging voor de weersvoorspellers.’ / HB