Nieuws - 7 september 2006

Storende elementen in rommelig landschap

De aanwezigheid van storende elementen en afwisseling in het landschap bepalen of mensen een landschap als ‘verrommeld’ ervaren. Dat blijkt uit onderzoek van Dr. Frank Veeneklaas van Alterra, in opdracht van Milieu- en Natuurplanbureau (MNP).

Andere factoren die in de discussie over verrommeling vaak worden genoemd, blijken nauwelijks van belang. Met deze kennis kunnen potentieel verrommelde gebieden in kaart gebracht worden, al zijn er ook factoren die niet meetbaar zijn. ‘Het blijft een gevoel, waarbij heel erg meespeelt of je invloed hebt op je omgeving’, nuanceert Veeneklaas. ‘Verrommeling is niet alleen een esthetische zaak. Het is ook een gevoel van onverschilligheid bij het beheer van de openbare ruimte. Dat gevoel hangt nauw samen met de vraag of burgers iets over de inrichting van het gebied te zeggen hebben gehad. Mensen moeten betrokken zijn bij hun directe omgeving, zoals dat bij stedelijke ontwikkeling ook het geval is.’ / Koen Moons