Nieuws - 29 maart 2019

'Stop verengelsing aan universiteit'

tekst:
Hoger Onderwijs Persbureau

Ruim 180 wetenschappers en prominenten roepen per open brief de Tweede Kamer op de opmars van het Engels in het hoger onderwijs tegen te gaan. Job Cohen, voorzitter van de raad van toezicht van WUR, is één van hen.

© Resource, WUR

De oproep is een initiatief van de Vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON), die zich al jaren zorgen maakt over de verengelsing van het hoger onderwijs en die daar ook al, tevergeefs, een rechtszaak over voerde. Bijna honderd (oud-)hoogleraren zetten hun handtekening onder de oproep. Onder hen bevindt zich naast Cohen ook de Wageningse hoogleraar Biochemie Sacco de Vries.

Geld
De briefschrijvers stellen dat inmiddels driekwart van de masteropleidingen en een groeiend aantal bacheloropleidingen Engelstalig zijn en dat universiteiten en hogescholen daarmee de wet overtreden, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om daarvan af te wijken. De voornaamste reden dat universiteiten en hogescholen steeds meer Engelstalig onderwijs aanbieden is volgens de briefschrijvers niet dat de wereld globaliseert, maar dat instellingen daarmee meer internationale studenten kunnen trekken die geld in het laatje brengen.

Job Cohen.jpg

De strijd om het ‘marktaandeel’ is volgens de ondertekenaars de primaire drijfveer achter het verengelsen van het onderwijs. Het Engels van studenten en docenten zou vaak gebrekkig zijn, met negatieve gevolgen voor de kwaliteit en de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. De ondertekening door Cohen is opmerkelijk, omdat WUR juist dit collegejaar is gestart met het geven van een aantal bachelor-studies in het Engels.

Als de huidige ontwikkeling doorzet, zijn onze uiversiteiten binnen enkele jaren volledig verengelst
briefschrijvers

De briefschrijvers noemen het 'onomstreden dat het Engels, naast het Nederlands, een prominente plaats inneemt in ons universitaire onderwijs'. Maar volgens hen is de balans nu zoek. 'Als de huidige ontwikkeling doorzet, zijn onze universiteiten binnen enkele jaren volledig verengelst – met alle gevolgen van dien. De verengelsing zal dus voor een deel moeten worden teruggedraaid. Dat vraagt moed en daadkracht van de politiek.'

Wetsvoorstel
De Tweede Kamer wordt gevraagd om kritisch te kijken naar het wetsvoorstel ‘Taal en toegankelijkheid’ van minister Van Engelshoven. De wet moet het Nederlands daadwerkelijk beschermen, strengere voorwaarden stellen aan het aanbieden van anderstalige opleidingen en zorgen voor een 'herleving van het Nederlandstalige onderwijsaanbod', aldus de oproep.