Nieuws - 1 januari 1970

Stoelenwissel bij Rurale sociologie

De leerstoelgroep Rurale sociologie krijgt een nieuwe hoogleraar. Dr. Han Wiskerke is benoemd tot gewoon hoogleraar Rurale sociologie aan Wageningen Universiteit. Hij volgt prof. Jan Douwe van der Ploeg op, die benoemd is tot bijzonder hoogleraar Transitieprocessen in Europa.

Van der Ploeg gaf twee jaar geleden al aan de dagelijkse leiding van de leerstoelgroep te willen overdragen om zich te kunnen richten op onderzoek naar en onderwijs over transitieprocessen in de Europese landbouw.
Belangrijke veranderingen op het Europese platteland zijn verbreding van de landbouw enerzijds en een snelle industrialisatie en schaalvergroting anderzijds. Een derde belangrijke transitie is de internationalisering van landbouwproductie. Steeds meer producten die in Europa geconsumeerd worden komen van ver over de grenzen. Dat heeft vaak negatieve gevolgen voor Europese producenten, terwijl ook producenten in ontwikkelingslanden er lang niet altijd beter van worden. Dat komt volgens Van der Ploeg omdat er vaak sprake is van ‘ecologische en sociaal-economische roofbouw’. De studie van transitieprocessen van de Europese landbouw in internationale context sluit aan bij het huidige onderzoek en onderwijs van de leerstoelgroep.
De nieuwe hoogleraar Rurale sociologie, dr Han Wiskerke, studeerde in 1992 cum laude af in landbouw- en milieuwetenschappen aan de toenmalige Landbouwuniversiteit en promoveerde op een studie naar de Zeeuws akkerbouw. Hij werkte bij het Centrum voor Landbouw en Milieu en de Universiteit Twente alvorens in 2001 terug te keren naar Wageningen als universitair docent rurale sociologie. JT