Nieuws - 1 januari 1970

Stimuleer succesvolle groepen

Stimuleer succesvolle groepen

Stimuleer succesvolle groepen

De doelstelling van het internationaal beleid van Wageningen UR is het vergroten van de betrokkenheid met landbouwontwikkeling en natuurbeheer in de tropen, zodat er een duidelijk spin-off verkregen wordt naar het onderzoek en onderwijs. Dit zou moeten leiden tot een grotere kritische massa van wetenschappers met internationale kennis en expertise en een betere kennis van internationale ontwikkelingen. Kenmerken van het international onderzoek zijn: 1) De markt is opportunistisch, dus het beleid dient flexibel te zijn; 2) Het geld zit voornamelijk bij het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking (NEDA), VN-organisaties, de Europese Unie en internationale banken. Daar moet de aandacht dus op gericht zijn. In het verleden heeft de universiteit zich te veel aanbodgericht opgesteld, waardoor er een arrogante indruk van de universiteit ontstond. Wij dienen beter in te spelen op de steeds kritischer vragen van donororganisaties. NEDA betaalt zeer veel praktijkonderzoek via VN-organisaties. Zo betaalt Nederland een derde van alle veldprojecten van de FAO. Door het ongebonden karakter van deze financiering zijn Nederlandse organisaties dikwijls niet betrokken bij de uitvoering. Op die manier verliezen we gauw de concurrentieslag. Politieke actie is vereist. Vaak worden CGIAR-instituten genoemd als waarmee Wageningen zich zou moeten associëren. Als onderzoekspartner akkoord, maar laten we wel bedenken, ze zijn geen opdrachtgever of geldschieter

Steunpunten onderhouden kost geld, waar slechts bepaalde groepen van profiteren. Andere groepen binnen de LUW hebben zelf steunpunten gecreëerd die volledig door de derde geldstroom betaald worden. Daarom zijn steunpunten geen goede investering. De LUW moet het geld daar inzetten waar het hoogste rendement wordt verkregen: initiatieven ondersteunen die kunnen leiden tot het binnenhalen van opdrachten. Dit brengt uiteraard risico's met zich mee; niet elke investering zal wat opleveren. Om die risico's zo klein mogelijk te houden, moeten er criteria komen voor de financiering van de deelname aan tenders, het uitvoeren van missies, het contact houden en bezoeken van ambassades en deelname aan internationaal overleg. Ook kan de universiteit criteria opstellen over de voortzetting van financiering. Een mogelijke richtlijn is dat de onderzoeksfinanciering stopt wanneer er geen opdrachten worden binnengehaald, of bijvoorbeeld dat een investering op termijn het dubbele moet opleveren. Daarmee verandert het ontwikkelingsgerichte onderzoek van aanbodgericht naar vraag/marktgericht. We adviseren om het beschikbare budget te gebruiken ter stimulering van thematische gebieden waarop historisch succesvol is geacquireerd. Zo'n thematisch gebied is Integrated Pest and Vector Management. (Thema)groepen die voor financiering in aanmerking willen komen, dienen aan te tonen hoeveel externe financiering ze de laatste tien jaar hebben binnengehaald. Op grond van een vergelijking kunnen dan de meeste succesvolle gebieden worden geïdentificeerd. Dit zijn dan de thema's waar de LUW blijkbaar goed in is en waar de markt om vraagt. Ondersteuning van deze groepen/thema's wordt meer en meer belangrijk, omdat de concurrentie op de internationale opdrachtenmarkt steeds verder toeneemt. Om dezelfde omvang aan opdrachten te behouden, moet de universiteit meer tijd en geld investeren in acquisitie. Het stimuleren van groepen en thema's die in het verleden niet succesvol zijn geweest op de int
ernationale opdrachtenmarkt, lijkt onder deze veranderde condities op zelfmoord