Student - 2 november 2006

‘Stimuleer beroepsonderwijs in ontwikkelingslanden’

Er moet meer aandacht komen voor beroepsonderwijs in ontwikkelingslanden, stelt Jeske van de Gevel, studente Management of Agro-ecological Knowledge and Social Change aan Wageningen Universiteit en lid van een denktank voor ontwikkelingssamenwerking. Haar idee wordt 3 november, met negentien andere voorstellen, gepresenteerd.

De Derde Kamer is een platform waarin 120 Nederlanders en dertig mensen uit ontwikkelingslanden voorstellen bedenken die de internationale samenwerking verbeteren. ‘Eén van de doelen is het vergroten van het draagvlak voor ontwikkelingshulp door te praten met familie en vrienden’, zegt Jeske. Daarnaast moet de Derde Kamer de politiek beïnvloeden. ‘We debatteren met politici in Brussel en in Den Haag. Hopelijk krijgen ze van ons een fris geluid te horen en pikken ze ideeën op.’
Jeske stelde zichzelf begin dit jaar kandidaat voor de denktank omdat ze later de ontwikkelingshulp in wil. ‘Door de Derde Kamer krijg ik een beter zicht op de ontwikkelingswereld, bijvoorbeeld hoe de Wereldbank en andere relevante organisaties werken.’
Sinds februari werkt ze één dag per week samen met een ander Kamerlid, Martha Witvliet - van der Wal, aan een voorstel om het beroepsonderwijs in ontwikkelingslanden te stimuleren. ‘De Verenigde Naties hebben Millenniumdoelen opgesteld om de armoede in de wereld aan te pakken. Eén daarvan is dat in 2015 alle kinderen in alle landen basisonderwijs volgen. Daar gaat heel veel geld heen. Maar wat komt daarna?’, zegt Jeske. ‘Door beroepsonderwijs in derde wereldlanden te ontwikkelen, komen er vakkundige mensen op de markt. Dit versterkt de economische groei. Nederlandse universiteiten werken al veel samen met universiteiten in andere landen, maar regionale opleidingscentra (ROC’s) en mbo-scholen nog niet. Dat willen wij stimuleren.’
De MAKS-studente stuurde het plan voor feedback naar medestudenten en Derde Kamerleden uit de ontwikkelingslanden. ‘Zij blijken echter heel weinig af te weten van beroepsonderwijs. Ik vraag me daarom af of ze het nut van het plan wel in gaan zien.’ Desondanks overleefde het voorstel de voorverkiezingen in de Derde Kamer, en is het 3 november één van de twintig voorstellen die wordt gepresenteerd aan de ambassadeur van het platform, Ruud Lubbers, en aan Minister Van Ardenne van Ontwikkelingssamenwerking. De beste drie voorstellen worden in overwegingen genomen bij het opstellen van Nederlands ontwikkelingsbeleid.
Maar zelfs als die van Jeske niet wordt gekozen, is haar inzet niet voor niks. ‘We zijn al in bespreking met ROC’s en hebben wat budget gekregen van een ngo. We gaan in ieder geval een proefproject uitvoeren’, zegt Jeske vol overtuiging.