Nieuws - 1 januari 1970

Stikstofbinders keren zich tegen Afrikaanse boeren

De introductie van snelgroeiende en stikstofbindende bomen en struiken wordt de laatste jaren met enthousiasme ter hand genomen in Afrikaanse zwerflandbouwsystemen. Maar boeren moeten uitkijken dat bijvoorbeeld de acacia zich niet tegen hen keert. Dat blijkt uit onderzoek van dr. Regis Chikowo.

In de overbevolkte delen van zuidelijk Afrika probeert men van alles om de bodemkwaliteit op te krikken en de kelderende gewasopbrengsten te stabiliseren. 'Verbeterde braaklanden' met snelgroeiende bomen en struiken moeten de uitgeputte gronden herstellen. Chikowo onderzocht dit fenomeen in Zimbabwe en nam problemen waar zoals uitdroging van het hoofdgewas, in dit geval maïs, doordat acacia en andere vlinderbloemigen teveel bodemvocht onttrekken. Een ander probleem is versterkte infectie met aardrupsen.Volgens Chikowo moeten de boeren de bomen en struiken frequenter snoeien. |H.B.

Chikowo promoveerde op 23 maart bij prof. Ken Giller, hoogleraar plantaardige productiesystemen.