Nieuws - 9 oktober 2008

‘Stigma dikke mensen niet te vermijden’

Dikke mensen worden steeds meer gestigmatiseerd en Ahold zal vaker kleinere porties in de schappen leggen. Dat voorzien de deelnemers aan de Debat Night tijdens het festival Food4you, op vrijdag 3 oktober.
Gespreksleider Gijs Weenink van de DebatAcademie poneert de eerste stelling: ‘Mensen met een ongezonde levenstijl moeten een hogere ziektekostenpremie betalen’. Het publiek neemt plaats op de ja- of de nee-tribune en Weenink vraagt wat mensen om een toelichting. ‘Mensen uit arme milieu’s hebben vaker een ongezonde levenstijl’, meent een studente Internationale ontwikkelingsstudies. ‘Een gezonde leefstijl kost geld dus premies verhogen werkt niet.’ Weenink: ‘Als ze zo arm zijn, hoe kunnen ze in de achterbuurt dan wel al die kratten bier betalen?’
De debatstijl is die van het Britse parlement met twee tribunes. Het publiek moet kleur bekennen aan de hand van boude stellingen zoals ‘Moet de overheid de vleesconsumptie afremmen?’ Daar zijn veel deelnemers voor. ‘Kan Ahold geen kleinere porties vlees op de schaaltjes leggen?’, is de vraag aan Onno Franse, programmadirecteur gezondheid en klimaat bij Ahold. Die zegt dat Ahold dat al heeft gedaan bij Greenfieldsvlees en dat langzaam wil uitbreiden naar andere producten.
De meerderheid van de ongeveer vijftig deelnemers is van Wageningen UR, maar er zitten ook leken bij. Weenink vraagt steeds andere mensen om hun keuze toe te lichten en voorkomt dat de deskundigheid het debat dooddrukt. Het beeld dat naar voren komt is dat het niet makkelijk is de consument bewuster te maken van zijn leefstijl. De overheid moet meer doen, maar niet door bijvoorbeeld ongezond eten zwaarder te belasten. ‘Voedsel is een basisbehoefte en moet voor iedereen betaalbaar blijven’, stelt hoogleraar Voeding prof. Frans Kok. Maar de vetzuursamenstelling van veel producten kan beter.
Verschillende bezoekers brengen naar voren dat de consument meer mogelijkheden moet krijgen om bewuste keuzes te maken. Een kleinere Magnum bijvoorbeeld. Maar als dat niet werkt en ook voorlichting hierover weinig uithaalt, zoals bij roken, wat dan? Hier verstommen de meningen, maar Weenink heeft nog een aardige stelling in petto. ‘Is in de strijd tegen obesitas het stigmatiseren van dikke mensen geoorloofd?’ Het publiek gaat massaal aan de nee-kant zitten, op twee mensen na. Eén van de ja-zeggers is directeur-generaal Volksgezondheid Hans de Goeij. ‘Over dertig à veertig jaar, als het voedingsonderzoek van Frans Kok klaar is, dan worden dikke mensen gestigmatiseerd. Zo gaat dat. Mensen die in staat worden gesteld hun verantwoordelijkheid te nemen, zullen in de toekomst de schuld krijgen als ze dat niet doen.’