Nieuws - 1 januari 1970

Stichting gaat Blaauw-irissen verkopen

De Stichting Proeftuinen Groot Hinkeloord wil op het voormalige onderzoeksterrein op de Wageningse berg een themapark maken. Om dit te financieren wil de stichting onder meer de bollen van het irisras ‘Professor Blaauw’ verkopen.

Dit blijkt uit het masterplan voor het gebied dat vorige week is aangeboden aan wethouder Rick Eweg van de gemeente Wageningen. De stichting wil de proefvakken, proefbakken en de wortelkelder op Groot Hinkeloord herstellen en toegankelijk maken, om zo de onderzoeksgeschiedenis van het gebied levend te houden. Ook wil zij op het terrein een monument voor kennisoverdracht.
De stichting zoekt hiervoor steun bij diverse fondsen, maar denkt ook aan de verkoop van de Blaauw-irissen. De plantenfysioloog prof. A.H. Blaauw heeft op Hinkeloord in het begin van de vorige eeuw beroemd onderzoek gedaan naar de bloei van bolgewassen.
Om verrommeling en onherstelbare schade aan het gebied te voorkomen verzoekt de stichting de gemeente niet met de inrichting te wachten tot alle bouwactiviteiten zijn afgerond. Dat is wel het plan van de huidige eigenaar, projectontwikkelaar Atho Bouw, die op het terrein nog een kantoorpand, een appartementencomplex en een villa wil bouwen. / GvM