Wetenschap - 1 januari 1970

Stichting biedt studenten ontwikkelingswerk bij boerenorganisaties

1

Stichting biedt studenten ontwikkelingswerk bij boerenorganisaties

Stichting biedt studenten ontwikkelingswerk bij boerenorganisaties


Samenwerking tussen boeren, ook als ze op verschillende plekken op de
wereldbol wonen. Dat wil Stichting Agriterra bereiken. Agriterra steunt
daarom boerenorganisaties in ontwikkelingslanden door ze in contact te
brengen met boerenorganisaties in Nederland. Vanuit dat idee start
Agriterra nu ook een uitwisselingprogramma voor hbo- en universitaire
studenten die een stage willen doen in een ontwikkelingsland.

Studenten kunnen via Agriterra in contact komen met buitenlandse
boerenorganisaties – vergelijkbaar met de Nederlandse LTO – waar ze stage
kunnen lopen of een afstudeervak doen. Studenten krijgen begeleiding van
Agriterra of van de Nederlandse partnerorganisatie van de
boerenorganisatie. Ook maken ze kans op een prestatiebeloning: afhankelijk
van de kwaliteit van hun scriptie krijgen studenten een deel of de gehele
som van hun ticket vergoed.
Agriterra werkt in het uitwisselingsprogramma samen met Stichting
Uitwisseling, die stages regelt voor agrarische studenten in Nederland en
het buitenland. Agriterra zelf bundelt ontwikkelingswerk van de Nederlandse
agrarische sector en wordt gesteund door LTO, het Nederlands Agrarisch
Jongeren Contact en organisaties voor plattelandsvrouwen. Cees van Rij,
medewerker van Agriterra, zegt dat ontwikkelingssamenwerking totnogtoe vaak
via overheden of private, niet-gouvernementele organisaties gebeurt, maar
dat nu directe samenwerking tussen ledenorganisaties in Noord en Zuid in
opkomst is. |
J.T.

Re:acties 1

  • info@clusterfarming.org

    Cluster Farming sustainable market access for smallholder farmers and villages in a unique partnership

    Most small holder farmers struggle to obtain strategic market access for their agri-enterprises. The creation of provincial clusters could open up domestic and international markets to them and give access to processing and management skills. The cluster approach is considered highly successful to enhance long-term profitability and sustainable in many developing countries.

    Reageer

Re:ageer