Nieuws - 1 januari 1970

Steun voor starters in de biotechnologie

Steun voor starters in de biotechnologie

Steun voor starters in de biotechnologie

Wetenschappelijke kennis op het gebied van de life sciences heeft Nederland genoeg, maar bedrijven die dat weten uit te baten, zijn er niet. Startende bedrijven op dit gebied krijgen daarom steun van minister Jorritsma. Het kabinet trekt hier twintig miljoen gulden per jaar voor uit. Eerder had Jorritsma 7,5 miljoen beloofd, maar dat vindt ze bij nader inzien te weinig

De steun kan onder meer gaan naar universiteiten die kantoren en laboratoria inrichten voor startende ondernemingen. Sommige universiteiten hebben al plannen op dit gebied en willen ook begeleiding bieden aan de jonge bedrijven. Verder komt er geld beschikbaar voor de aanschaf van dure apparatuur en kunnen bedrijven subsidie krijgen voor onderzoek dat gericht is op octrooien. Met het actieplan wil het kabinet vijftien tot twintig bedrijven op gang brengen.