Nieuws - 15 april 2011

Steun voor biologische grondontsmetting

Het Wageningse biotechbedrijfje Thatchtec heeft anderhalve ton subsidie van de provincie Gelderland gekregen om biologische grondontsmetting verder te ontwikkelen. Ze doet dat samen met plantonderzoekers van Wageningen UR.

Thatchtec wil de grondontsmetting in de chrysantenteelt, waarbij ziekteverwekkers in de bodem met stoom worden gedood, vervangen door een milieuvriendelijk procedé. Daarbij brengt het bedrijfje korrels van bijproducten uit de agro-industrie in de bodem, die vervolgens wordt afgedekt met plastic. Daarop breken bacteriën niet alleen de ingebrachte biomassa af, maar ook de ziektekiemen in de bodem. Thatchtec heeft patent op deze methode.
Het bedrijfje, drie man sterk, werd negen jaar geleden opgericht door Herman Feil, oud-directeur van een business unit van ATO-DLO. De afgelopen jaren deed hij onderzoek met Wageningse plantonderzoekers welk plantaardig materiaal de bodemziekten onder zuurstofloze condities het beste afbreekt. Nu is het tijd voor toepassing in de kasteelt. Met geld van de provincie wil Thatchtec, wederom met Wageningen UR, het middel zo verbeteren dat het een jaar lang de grond ontsmet. Nu stomen de chrysantentelers nog twee keer per jaar alle bodemleven dood. Ook wil het bedrijfje de methode geschikt maken voor de biologische kasteelt.
De biologische grondontsmetting is alleen nog geschikt voor kassen, zegt Feil – voor akkers is de techniek nog te duur. Hij kost circa twee euro per vierkante meter. In een ander project met Wageningen UR onderzoekt Thatchtec of dat goedkoper kan. Mogelijk wordt de techniek dan ook interessant voor de vollegrondsgroenteteelt en aardappelteelt.
Thatchtec is een van de vele bedrijfjes van TDI BV (Tournois Dynamic Innovations) in Wageningen, die nieuwe technieken omzet in bedrijfjes. Feil, mede-eigenaar van Thatchtec, is tevens directeur Business Development van TDI.