Nieuws - 1 januari 1970

Steun nodig bij innovatie

Voor kleine agrarische ondernemers is het lastig hun product te vernieuwen en daardoor een nieuwe markt aan te boren, omdat het hen ontbreekt aan informatie over de afzetmarkt. Daar ligt een taak voor coöperaties en productschappen.

Marktkundige dr Frans Verhees onderzocht in zijn promotieonderzoek hoe innoverend pluimveehouders en rozenkwekers zijn. Bij de rozenkwekers gaat het bij productinnovatie voornamelijk om nieuwe soorten rozen, die bijvoorbeeld langer mooi blijven in de vaas of hippere kleuren hebben. Bij pluimveehouders ging het, toen in 2000 de data verzameld werden, om de omschakeling van legbatterijen naar scharrelstallen. Omdat daarbij hoge investeringen komen kijken terwijl toentertijd nog niet duidelijk was of er ook een markt voor was, noemt Verhees dit een radicale productinnovatie.
De bedrijven die hun product vernieuwden kregen gemiddeld een betere prijs voor dat product dan hun collega’s, maar er waren ook ondernemers die niet slaagden in hun opzet. Verder bleek dat vernieuwing van het product meestal gebeurt op initiatief van de afnemers, zeker als het gaat om de omschakeling naar scharreleieren.
Alleen enkele heel innovatieve boeren, ver in de minderheid, namen zelf initiatief en gingen over op een nieuw product, ook als hun bestaande afnemers daar weinig in zagen. Die boeren zochten nieuwe potentiële afnemers die wel geïnteresseerd waren. Maar de meerderheid zocht niet naar nieuwe afnemers en volgde de wensen van hun bestaande afnemers. Begrijpelijk, zegt Verhees, want kleine ondernemers beschikken niet over de informatie die nodig is om te beoordelen of nieuwe producten in de markt zullen aanslaan.
Het resultaat onderstreept dat coöperaties van producenten en productschappen een grotere rol moeten spelen in het informeren van ondernemers over de markt, stelt Verhees. / JT
Dr Frans Verhees promoveerde op 31 mei bij prof. Joost Pennings, hoogleraar Marktkunde en consumentengedrag.