Nieuws - 17 maart 2010

Sterksel maakt energieneutrale varkensstal

Varkensproefbedrijf Sterksel van Wageningen UR gaat onderzoek doen naar een energieneutrale varkensstal met behulp van een mini-biogasinstallatie. Het Productschap Vee en Vlees investeert 170 duizend euro in een betaalbaar praktijkconcept.

De huidige techniek van mestvergisting in de praktijk is de zogeheten covergisting, waarbij naast mest organische restproducten in een vergister worden gestopt. Daarna wordt het gas met behulp van warmtekrachtkoppeling (wkk) omgezet in stroom en warmte. Dit proces is te duur voor vergisting op kleine schaal, zegt onderzoeker John Horrevorts, vanwege de hoge onderhoudskosten van de wkk-installaties.
Sterksel kiest voor een simpele ‘monovergister’ die alleen mest omzet in gas. Deze vergister wordt geschakeld aan een gasturbine die het gas omzet in stroom en warmte. ‘De turbine is veel voordeliger in het onderhoud’, zegt Horrevorts. ‘Als je voor covergisting kiest, moet je een fabriekje bouwen. Wij kiezen voor een simpel en robuust procedé dat alleen mest vergist en omzet in stroom. Dat leidt tot lage investeringskosten.’
 
Methaan
Varkensproefbedrijf Sterksel bestaat uit een zeugenbedrijf en een vleesvarkensbedrijf. Het produceert ruim vijfduizend ton mest per jaar. Voor een goede vergisting moet de mest zo’n 25 a 30 dagen in de vergister, zegt Horrevorts. Hij wil die verblijftijd verkorten door de uitspoeling van bacteriën die de mest omzetten in energie te verminderen. Hierdoor kan de vergister kleiner worden en is deze op kleine schaal rendabel.
Zodoende hoopt hij jaarlijks genoeg energie te produceren om het proefbedrijf energieneutraal te maken. Bijkomend voordeel is dat de installatie methaan uit de mest haalt en omzet in bruikbare energie. Zo wordt voorkomen dat dit krachtige broeikasgas in de atmosfeer terecht komt.
Het procedé met een mini biogasinstallatie is de afgelopen jaren op laboratoriumschaal onderzocht. Horrevorts gaat het concept nu in de praktijk neerzetten. Als de test slaagt, gaan bedrijven de monovergister op de markt brengen, verwacht hij.
 
Nieuwe ideeën
In een ander door het Productschap Vee en Vlees gefinancierd project onderzoekt hij wilde praktijkideeën voor energiebesparing in de varkensstal. Zoals terugwinning van warmte uit de stallen en energie benutten uit dierbewegingen. ‘Dat is een zoektocht naar nieuwe ideeën uit de sector, waarbij wij onderzoeken of ze perspectief hebben.’