Nieuws - 28 februari 2002

Sterke uitbreiding visserijonderzoek RIVO

Sterke uitbreiding visserijonderzoek RIVO

Het RIVO heeft opdracht gekregen van het ministerie van LNV om het onderzoek naar visvangsten en visstanden uit te breiden. Het LNV stelt jaarlijks 1,4 miljoen euro extra beschikbaar. Dit komt bovenop de bijna 3 miljoen euro die het RIVO nu al jaarlijks ontvangt.

Het initiatief is een gevolg van de beslissing van de EU om meer informatie te verzamelen over de visserij, met als doel een verantwoord niveau van bevissing van onder andere de Noordzee te bepalen. Momenteel is het bijvoorbeeld onzeker of de scholbestanden worden overbevist.

Ook is onzeker hoeveel vis er dood overboord wordt gezet door de vissers. Dit zijn de zogeheten discards, vissoorten waar niet op gevist mag worden of die economisch niet interessant zijn. RIVO-onderzoekers gaan meereizen met vissersschepen om met steekproeven vast te stellen in welke mate dit gebeurt.

Voor het eerst gaat het RIVO de visvangsten van buitenlandse schepen controleren. Het gaat om vissers die hun vangsten wel in Nederland van de hand doen. Tot nu toe was onduidelijk wie deze vangsten moest controleren.

Daarnaast zal het RIVO meewerken aan een project van LNV om de communicatie tussen de visserijsector en visserijbiologen te verbeteren. Vissers nemen biologische adviezen over visvangsten namelijk vaak niet ter harte. | H.B.