Student - 13 maart 2014

Stem student!

tekst:
Linda van der Nat,Nicolette Meerstadt

Steeds meer studenten willen de politiek in en bij lokale partijen zijn ze maar al te welkom. Bij vrijwel alle Wageningse partijen staan studenten op verkiesbare plaatsen.

Arie van Eck (19) Economie en beleid ChristenUnie

De samenleving is vaak asociaal en economisch gericht

‘Huisvesting is de basis om goed te kunnen leven in Wageningen. Afgelopen periode zijn er al veel plannen gemaakt voor nieuwe studentenwoningen. Maar de eerlijke balans is zoek. Ook afgestudeerden en ouderen willen een betaalbare woning. Er is momenteel een wachtlijst van vijf jaar voor een sociale huurwoning, daar moet wat aan gedaan worden. De ChristenUnie wil minstens 30 procent van de nieuwbouw laten bestaan uit betaalbare sociale huur- en koopwoningen. De samenleving is tegenwoordig vaak asociaal en vooral economisch gericht. Ik studeer Economie en beleid, dus ik begrijp de rationele benadering. Maar die doet mensen vaak tekort. Geld wordt gebruikt als doorslaggevend argument, niet als een kader waarbinnen je dingen laat gebeuren. Ik besloot dat ik daar graag iets mee wilde doen en de politiek vind ik leuk en interessant. In de gemeentepolitiek ben je concreet bezig om de leefomgeving van mensen te verbeteren’ 

Het is inmiddels een substantieel deel van de Wageningse bevolking, de duizenden studenten die hier wonen, fietsen, winkelen, recreëren en op andere manier gebruik maken van gemeentelijke voorzieningen. Veel interesse in het gemeentelijk beleid toonden ze tot nu toe niet, maar daarin lijkt verandering te komen. Op de kandidatenlijst voor de verkiezing van de volgende gemeenteraad staan meer studenten dan ooit tevoren. CDA, GroenLinks, D66, Stadspartij: allemaal hebben ze studenten op de lijst, vaak op verkiesbare plekken. Studenten zullen de komende vier jaar dus vrijwel onvermijdelijk een sterker stempel drukken op het lokale beleid dan voorheen gebeurde. Wie zijn de hoogst genoteerde studenten en wat denken zij voor Wageningen te kunnen betekenen?Resource08142.jpg

Peter van Beveren (25) PhD bij Farm Technology Group CDA

Niet aan de zijlijn staan, maar meedoen!

‘De Markt in Wageningen staat voor mij symbool voor het CDA als luisterend oor voor de samenleving, omdat onze campagnewinkel daar net geopend is. De Markt is het middelpunt van de stad. Ik ben niet bang dat de binnenstad uitgestorven raakt nu we huisvesting op de campus toestaan. Het is juist een mogelijkheid voor lokale ondernemers, zoals een fietsenhandelaar of een kapper, om ook een zaak te openen op de campus. Het is wel belangrijk dat de binnenstad aantrekkelijk blijft. Daarom wil ik leegstand voorkomen, voldoende parkeergelegenheid bieden en een goede bereikbaarheid per auto, fiets en openbaar vervoer. Het leuke aan gemeentepolitiek vind ik de betrokkenheid bij je directe omgeving. Je leert de stad op een andere manier kennen, je ontdekt nieuwe dingen en ziet wat beter kan of anders moet. Niet aan de zijlijn staan maar meedoen’

Resource08143.jpg

Roan van Ederen (22) Voedingsmiddelentechnologie SP

Belangrijk dat de stem van jongeren wordt gehoord

‘Onderwijs moet beschikbaar blijven voor iedereen, arm of rijk. Ik wil voorkomen dat het hoger onderwijs alleen toegankelijk is voor studenten met rijke ouders. Verder wil ik me in de gemeenteraad hard maken voor betaalbare woningen, bijvoorbeeld door tijdelijke huisvesting in leegstaande panden. Je zou goedkope studentenwoningen niet moeten slopen om er iets nieuws neer te zetten waar je twee keer zoveel huur voor betaalt, zoals nu bij Rijnveste is gebeurd. Als lid van Rood, de jongerenafdeling van de SP, heb ik al meerdere keren actie gevoerd op de campus. Ik vind het belangrijk dat de stem van jongeren ook in de gemeentepolitiek wordt gehoord. Een groot deel van de bewoners van Wageningen is student. Die moeten vertegenwoordigd worden’. 


Resource08144.jpg

Peter Veldman (27) Bedrijfs- en consumentenwetenschappen D66

Je hebt echt invloed

‘Het leuke aan Wageningen is niet alleen de Markt, maar ook alle kleine, gezellige zijstraatjes. Ik ben veel in Wageningen en als het mooi weer is, zit ik graag op terrasjes zoals deze. Ik vind het een goede ontwikkeling voor de stad dat een bakker of een koffiewinkel ook een paar tafeltjes buiten kan zetten, dat maakt een stad gezelliger en leuker en zorgt voor meer leven op straat. Daarom ben ik voor ruimere terrastijden en vrije openingstijden voor horeca. Dat hoort bij een studentenstad, net als zondagsopening. De afgelopen jaren heb ik me in de gemeenteraad vooral ingezet voor wonen en verkeer. Op het gebied van verkeersveiligheid en studentenhuisvesting is er al veel gedaan, al is er nog meer dan genoeg ruimte voor verbetering. Dat is het mooie van gemeentepolitiek; je hebt echt invloed. Iedereen kijkt altijd naar de landelijke politiek, maar als het gaat om openingstijden, kamerverhuur, verkeersveiligheid, dan draait de gemeente aan de knoppen’Resource08146.jpg

Roel van Cauwenberghe (24) Bos- en natuurbeheer GroenLinks

Opkomen voor de kwetsbaren in de samenleving

‘Duivendaal is een mooi voorbeeld van wat Groen- Links voor elkaar heeft gekregen op de huisvestingsmarkt. Het was een initiatief van onze partij, om te voorkomen dat er leegstand zou ontstaan. Wij zijn voorstander van meer diversiteit, het zou goed zijn als er in Wageningen naast Idealis meer particuliere huisvesters komen. Ik ben al een tijdje actief voor GroenLinks, eerst voor jongerenvereniging Dwars en nu als bestuurslid van GroenLinks Wageningen. De partij past bij mijn idealen; opkomen voor de kwetsbaren in de samenleving en de nadruk op duurzaamheid. In mijn vroege studentenjaren ben ik actief geweest voor studentenroeivereniging Argo en voor SSR-W, maar nu vind ik het tijd om me in te zetten voor de stad. Het leuke van lokale politiek vind ik dat je dichtbij de mensen staat. Het is goed om lokaal te beginnen met je idealen. Maar ik wil groot eindigen.’Resource08145.jpg

Mark Reijerman (24) Voeding en gezondheid Stadspartij

Ik wil de democratie in zijn huidige vorm veranderen

‘Waar ik me hard voor wil maken is om de burger meer inspraak te geven in de politiek. De mening van politici zelf zou niet zo zwaar moeten wegen. Windmolens moeten bijvoorbeeld niet in Wageningen komen, want landelijk zijn er veel efficiëntere plekken voor. Een renovatie van het gemeentehuis kost miljoenen en lijkt daarmee op een prestigeproject. De burger heeft er niks aan. Ik vind dat je eerst fysiek in orde moet zijn voordat je intellectueel kunt presteren. Daarom sport ik veel. De afgelopen tijd was ik betrokken bij de oprichting van de Wageningen Beasts en Wageningen Debating. De lokale politiek is nieuw voor mij, en daarom heb ik zeker nog niet alle antwoorden. Voor mij is dit een leerschool. Op termijn wil ik de democratie in zijn huidige vorm veranderen. Betrokkenen moeten direct inspraak krijgen in belangrijke besluiten. Je moet mensen dan wel kunnen bereiken. Om studenten mee te laten praten zou ik wel een app of een website willen ontwikkelen.’


Resource08147.jpg

Carina Nieuwenweg (23) Moleculaire levenswetenschappen PvdA

Ik beschik wel over een zekere mate van zelfdiscipline

‘Ik wil letterlijk en figuurlijk student en stad verbinden. Figuurlijk door aandacht te blijven vragen voor studentenhuisvesting, letterlijk door te zorgen voor een goede bereikbaarheid, goed OV en veilige fietsroutes. Ik sta ’s ochtends zelf vaak in de fietsfile op de Bornsesteeg. De kruising is al lang een belangrijk punt voor de PvdA en gelukkig lijkt het erop dat dit gaat veranderen. Als ik gekozen word, breekt er een drukke tijd aan. Ik maak me daar geen zorgen over en heb er juist zin in. Ik heb drie jaar in het leger gezeten, dus ik beschik wel over een zekere mate van zelfdiscipline. Als je elke dag een uurtje eerder opstaat heb je elke werkweek vijf uur extra om aan raadswerk te besteden. In de weekenden heb ik misschien minder tijd voor leuke dingen maar dat is het meer dan waard.’

Foto's: Sven Menschel