Nieuws - 28 maart 2002

Stelling

De tegenwerping "Mark, niet alles is wiskunde!" is weliswaar inhoudelijk juist, maar mag niet als oneigenlijk argument worden gebruikt.

Stelling bij de promotie van

Mark Huiskes

Wageningen, 19 maart 2002